Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan på Orust Besöksadress: Vid Tegneby kyrka, 47397 Henån Postadress: Tegneby 508, 47397 Henån Telefon:+46(304)26400 E-post till Svenska kyrkan på Orust

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmandanmälan 2019/20

Anmäl dig här, så snart som möjligt. Vi garanterar plats till alla konfirmander, men grupperna fylls i den ordning anmälningarna kommer in. Anmäl dig senast 31 augusti.

VÅRkonfrimander - konfirmation 30 och 31 maj i Stala

Konfatiden är som en gemensam resa med konfirmander, unga ledare och ledare. Vi kommer att träffas nio söndagar under konfatiden. Mycket av det vi kommer göra beror på vilka intressen de som är med har – vad är du intresserad av?
Läger: Läger på Åh stiftsgård 4-6 oktober och 24-26 april
Träffar: Söndagar 15/9, 27/10, 17/11, 8/12. 2020: 12/1, 9/2, 1/3, 22/3, 17/5 i Stala kyrka
Ledare: John Alstersjö, präst samt Petra Pettersson, pedagog. 

Kostnad: Ingen kostnad, men fickpengar för läger tillkommer.

ROmkonfirmander - konfirmation 28 juni i Myckleby

Konfatiden är som en pilgrimsvandring, en tid att upptäcka och uppleva det som har med livet att göra. Vandringen börjar i samtal och gemenskap och blir en pilgrimsresa från Orust till Rom! Ett av de mest kända pilgrimsmålen i världen.
Läger: Pilgrimsresa till Rom 16-21 februari och pilgrimsläger på Orust 14-17 juni.
Träffar: Söndagar 10/11, 19/1, 9/2, 8/3, 29/3, 10/5, 29/11. Fredag 29/11, onsdag 22/1 (endast föräldrar) och torsdag 25/6 i Myckleby kyrka.
Ledare: Egil Midtbö, präst samt Margareta Martinsson, pedagog. 

Kostnad: 1800 kr samt fickpengar till Romresan. Max 50 platser.

Denna grupp fylls i den ordning som anmälningarna kommer in. Är gruppen för Romkonfirmander full garanteras alla plats i gruppen för Vårkonfirmander.
I september får du ett brev med inbjudan till informationsmöte för den grupp som du hamnat i.

Anmäl dig via formuläret här.

Jag väljer, kryssa i ditt förstahandsval.

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR se längst ner.

Behandling av personuppgifter - GDPR Genom att lämna in denna blankett godkänner konfirmanden att Orusts pastorat registrerar de personuppgifter som uppges. Konfirmandens uppgifter behandlas av Orusts pastorat för att avtal om konfirmation ska kunna ingås och uppfyllas. Personuppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Orusts pastorat och endast i syfte att administrera konfirmationen. Vissa personuppgifter kommer att sparas i en konfirmationsbok som vi bevarar på grund av historiska ändamål. När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kan vi behöva inhämta ytterligare uppgifter. De uppgifterna behandlas även de med avtal som grund, då vi behöver dem för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid inaktualitet. Vi sparar kontaktuppgifter till konfirmanden för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Detta gör vi baserat på intresseavvägning. Du kan invända mot just denna del av behandlingen, men om vi fortfarande gör bedömningen att det berättigade intresset väger tillräckligt tungt, så kommer vi att fortsätta behandlingen. Vi kan komma att ta foton på de konfirmander som deltar. Grunden till detta är att dokumentera vår verksamhet och bevara uppgifterna för historiska ändamål. Du kommer även vid informationstillfället att få fylla i en blankett om samtycke till att vi fotograferar och använder bilder i våra kanaler under konfaåret. Samtycket kan tas tillbaka när som helst och då publiceras inte uppgifterna igen. Rättigheter Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan styrkas. Vill ni få ut era person-uppgifter i Excel-format går det också bra. Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen. Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till vår expedition på 0304-26 400 eller orusts.pastorat@svenskakyrkan.se.

Kontakt vårkonfirmander

John Alstersjö

John Alstersjö

Svenska kyrkan på Orust

Präst

Petra Pettersson

Petra Pettersson

Svenska kyrkan på Orust

Församlingspedagog

Kontakt Romkonfirmander

Egil Midtbö

Egil Midtbö

Svenska kyrkan på Orust

Präst

Margareta Martinsson

Margareta Martinsson

Svenska kyrkan på Orust

Församlingspedagog