Meny

Firar gudstjänst - men varsamt

Nu öppnar vi dörrarna för gudstjänster i kyrkorummet. Vi vill möjliggöra för människor att få fira sin gudstjänst igen, tillsammans med församlingen. Läs mer.

Nu är du åter välkommen att delta i våra gudstjänster men med de restriktioner som finns på grund av Coronakrisen. Varje söndag har vi minst tre gudstjänster på Orust. Du hittar mer information vår kalender, se nedan.

Vi fortsätter sända inspelade gudstjänster på webben och via Facebook varje helg hela sommaren.

Fira gudstjänst varsamt

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi avråder personer ur riskgrupperna att komma till kyrkan. Vi är noga med att vara maximalt 50 personer.

Viktigt att tänka på

  • Handsprit finns tillgängligt på flera ställen i kyrkan, använd den gärna.
  • I bänkarna finns lappar med anvisade platser: ”Här går det bra att sitta”.  Sitt där och det blir enklare att hålla avstånd till närmaste bänkgranne. De som delar hushåll kan självklart sitta närmre varandra.
  • Vid nattvarden går vi fram med gott avstånd till varandra och tar en annan väg tillbaka, tillexempel genom sidogångarna.
  • När du går in och ut ur kyrkan är det viktigt att tänka på att hålla avståndet.
  • Vi avstår från fysisk kontakt och håller avstånd. Älska din nästa, men på lite håll!