Diakon Morlanda 100 %

Som diakon i Morlanda får du ansvar för diakoniarbetet i församlingen. Du kommer också arbeta tillsammans med ytterligare en diakon i pastoratet, samt en diakoniassistent. Som diakoniteam samordnar och fördelar ni det gemensamma diakonala arbetet på ön. Nu söker vi dig som är diakonvigd i Svenska kyrkan, eller står i begrepp att vigas till tjänst.

I församlingarna på Orust vill vi välkomna människor till en gemenskap där de får möjlighet att söka sig till tro på Jesus Kristus, leva och fördjupas i tro och dela liv tillsammans. På söndagarna firar Morlanda församling gudstjänst i två av kyrkorna. Som diakon är du en viktig medarbetare i församlingsbygget, tillsammans med ideella, gudstjänstvärdar, förtroendevalda och dina kollegor i arbetsgruppen.

Du ingår i arbetsgruppen i Kyrkans hus i Ellös, tillsammans med präst, musiker och pedagog.

I din tjänst ingår:

  • Planera och genomföra diakonal verksamhet i Morlanda församling, inklusive på öarna Gullholmen och Käringön

  • Möta människor för samtal och annat diakonalt stöd

  • Tjänstgöra i gudstjänster, leda andakter och andra arrangemang i församlngen

  • Fira gudstjänst på det lokala äldreboendet

  • Delta i och leda exempelvis soppluncher, musikcafé, Messy Church m.m.

Vi är nyfikna på vad du kan bidra med till församlingslivet på Orust!

Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.

Skicka din ansökan per e-post till: orusts.pastorat@svenskakyrkan.se 
Märk din ansökan med ”Diakon”. Bifoga CV och personligt brev.
Urval, intervjuer och anställning sker löpande

Frågor? Ta kontakt med:

John Alstersjö, arbetsledande komminister
0304-26 402, john.alstersjo@svenskakyrkan.se

Åke Wiklund, kyrkoherde
0304-26 201, ake.wiklund@svenskakyrkan.se

Vi ser fram emot att höra av dig!