Protokoll Kyrkofullmäktige

2018

Protokoll kommer att succesivt fyllas på. Tidigare protokoll finns att läsa på Orsa församlinghem.  Kontakta församlingsexpeditionen.

tel; 0250-55 24 80, epost;  orsa.forsamling@svenskakyrkan.se