Foto: Orsa församling

Orsa församling söker Församlingsassistent 75%/ Vaktmästare 25%

Församlingen söker dig som är församlingsassistent eller på annat sätt är meriterad för en kombinationstjänst om församlingsassistent 75% och vaktmästaruppgifter 25%.

De primära arbetsuppgifterna är:
- ledare för barn-, ungdoms- och konfirmandgrupper,
- skolkontakter såsom Riddarskola m.m.
- stödgrupp för unga som lever med missbrukande förälder,
- kyrkvaktmästare och vaktmästaruppdrag var fjärde vecka.

I församlingen finns en ungdomsgrupp, bra kontakter med skolorna och god förankring bland församlingsborna. Ungdomsgrupp och konfirmander leds tillsammans med vår komminister som också är med i skolkontakterna tillsammans med vår andra församlingsassistent.

Du blir en del av ett litet och kompetent arbetslag med god stämning och gott samarbete. I Orsa församling råder en bra arbetsmiljö som präglas av öppenhet och gemenskap.

Orsa församling söker vara en attraktiv arbetsgivare som upprätthåller respekt för allas lika värde, erbjuder goda möjligheter till friskvård och främjar kompetensutveckling.

I Orsa bor ca 6 900 personer varav 60% är kyrkotillhöriga. Här är hjärtat av Dalarna med fantastisk natur, trevliga människor, goda fritidsmöjligheter och en rik musiktradition. Här kommer du att trivas!

Sista ansökningsdag:
15 juni, vi prövar ansökningarna löpande

Med din ansökan önskar vi:
- ett brev med beskrivning av dig själv och varför du söker tjänsten
- ett enkelt cv med dina kunskaper och erfarenheter från tidigare församlingstjänst
- en förteckning med tre referenspersoner

Frågor kan du ställa till:
Roland Söderberg, kh, tel 076-695 24 90,
e-post roland.soderberg@svenskakyrkan.se

Ansökan skickas till:
orsa.forsamling@svenskakyrkan.se

Tjänsten tillsätts tidigast:
1 september