PGA. DEN ÖKADE SMITTSPRIDNING AV CORONA-VIRUSET FÖLJER VI DOM SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD I DALARNA

Coronapandemin gör att livet ställs på ända! Det vi är vana att göra, hur vi arbetar eller umgås, vad vi fyller fritiden med och hur vi lever våra liv påverkas starkt och begränsas i dessa dagar. Svenska kyrkan och Orsa församling är inget undantag. I omsorg om både vår personal, våra besökare och alla som deltar i våra verksamheter tvingas vi tills vidare ställa in det mesta. Vi vill förstås heller inte bidra till smittspridningen av Covid 19.

Just nu råder stränga restriktioner och lagar. Det innebär det att vi tills vidare ställer in gudstjänster, konserter och det mesta av vår verksamhet som innebär att människor samlas fysiskt. Vi fortsätter att döpa, viga och begrava under vissa förutsättningar. Vi håller församlingshemmet stängt, men expeditionen är öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 9-12 och 13-15. Välkommen att ringa eller besöka oss!

Allt detta känns extra tråkigt då vi står inför adventstiden, jul- och nyårshelgerna då många normalt söker sig till kyrkorna. Men det kommer ändå att gå att fira gudstjänst i Orsa! Vi sänder digitalt, och länken till gudstjänsterna hittar du på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/orsa

Nu tar vi hand om varandra och ser till att stoppa smittspridningen!​