Förskolerytmik

FÖRSKOLERYTMIK

Under vår och hösttermin är Anna-Karin Bengtar ute på alla förskolor här i Orsa och har en sång och rytmikprogram på ca. 30-40 minuter.
Naturligtvis helt kostnadsfritt för alla förskolor.
Alla barn får spela på rytmikinstrument, vi använder oss av ramsor, rör oss till musik så att hela kroppen får känna musiken m.m.