Solen lyser igenom de gröna och gula trädkronorna.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Skog vind och vatten ger kyrklig verksamhet

Nyhet Publicerad Ändrad

Delar på vinsten, drygt 40 miljoner kr

Skog, vind och vatten bidrar till Svenska kyrkans verksamhet i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland.

Nu har årets utdelning till församlingarna beslutats. – 2021 blev ett bra år, inte minst tack vare de ökade intäkterna från förnyelsebar elproduktion, säger Hans Åsling, ordförande i egendomsnämnden i Härnösands stift.
  
Under 2021 genererade den skog och mark som Härnösands stift förvaltar en utdelningsbar vinst på 40,5 miljoner kronor. Stiftsfullmäktige beslutade vid tisdagens sammanträde att hela vinsten ska delas ut. Hälften av utdelning går till det inomkyrkliga utjämningssystemet och hälften går direkt till de pastorat eller församlingar som är andelsägare. Det innebär att de lokala enheter som har flest andelar kan räkna med en utdelning på drygt 3,5 miljoner kronor.


– Även om utdelningen utgör en liten del av Svenska kyrkans totala ekonomi, så är den av stor betydelse för många församlingar, inte minst för glesbygdsförsamlingarna, säger Hans Åsling.

Härnösands stifts prästlönetillgångar består till allra största delen av skogsfastigheter och till en mindre del av fonder. Största delen av årets vinst kommer från försäljning av virke. En fjärdedel av vinsten härrör från olika arrendeavtal med producenter av vatten- och vindkraft.

Sammantaget förvaltar Härnösands stift 93 941 hektar mark, varav 69 753 hektar är produktiv skogsmark. Av den produktiva skogsmarken är 8 500 hektar avsatt för naturvård, vilket motsvarar 12 procent av arealen eller 16 procent av virkesvolymen. Mer än en fjärdedel av den skog som avverkades 2021 härrör från gallring.

Till Härnösands stift hör Svenska kyrkans 98 församlingar i Västernorrlands- och Jämtlands län.