Korsade ben på en stol

Kom och jobba med oss!

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi söker Församlingspedagog och Församlingsassistent. Vi erbjuder utvecklande arbeten på trevliga arbetsplatser.

Ett par kvinnor sitter på golvet och klappar händerna och sjunger.

Församlingsassistent

Till församlingarna i Björna och Mo

En flicka sitter i knät på någon och läser en bok.

Församlingspedagog

Till församlingarna i Anundsjö och Skorped

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan med personligt brev och CV, senast den 29 maj 2022 via e-post till

Vi har gjort vårt val av rekryteringskanaler och avböjer erbjudanden om rekryterings- eller annonstjänster.