Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Vägen vidare, samtalsgrupp för dig med närstående som tagit sitt liv

Fem tillfällen till samtal i grupp med start den 18 januari 2023. Läs mer >>

Sorgen kan ta sig olika uttryck. Att få samtala om det som är svårt tillsammans med andra i en liknande situation kan vara till hjälp och stöd. 

Varmt välkommen till Vägen vidare, en samtalgrupp för dig som upplevt när någon närstående tagit sitt liv och som vill dela erfarenheter kring den sorgen tillsammans med andra. Vi som leder gruppen är Carola Sjölind Westin, sjukhuspräst och Susanne Olofsson, diakon.

Vill du vara med behöver vi din anmälan senast den 10 januari. 

Det kostar inget att vara med i samtalsgruppen.

Start: Ons 18 januari kl 18:00-19:30
Plats: Örnsköldsviks församlingshem, Storgatan 29 H
Antal träffar: 5

Anmäl dig på mail, sms eller telefon till någon av oss.


carola.sjolind.westin@svenskakyrkan.se
Tel: 070-603 36 76
susanne.olofsson@svenskakyrkan.se
Tel: 070-290 11 76

 

Foto: Charlotte Nordin