Tre barn, två pojkar och en flicka sitter på en stol framför en kyrkorgel.
Foto: Charlotte Nordin

Konsert med församlingens sång-, piano och orgelelever

Fredag 18 nov kl 18:00, Kyrkans Hus, Husum

Konsert med kantor Göran Lundbergs orgel-,  piano- och sångelever. Eleverna presenterar och håller i hela musikprogrammet. Efteråt konserten serveras fika av elevernas föräldrar.

En man med glasögon som sitter och håller i en bok.
Foto: Charlotte Nordin