Meny

Kyrktuppens förskola

Kyrktuppens förskola har funnits sedan 1992 och verksamheten bedrivs i Sörlidens församlingsgård.

Välkommen till vår förskola

Förskolan följer förskolans läroplan och har en tydlig kristen profil, till exempel genom bordsbön och kristna sånger. Atmosfären präglas av en positiv syn på människan och respekt för varandras personlighet och därmed varandras olikheter.
 
Kyrktuppens förskola vill också vara en brygga till övrig kyrklig verksamhet, bland annat genom familjegudstjänster.
 
Att Kyrktuppen håller till i församlinsgården gör att förskolan är del i ett större sammanhang. Här kan diakonen komma på fika och det händer ofta att barnen sjunger vid pensionärsträffar i huset.
Förskolan ställer inga krav på egna insatser från barnens föräldrar. Det medvetna valet att låta barnen gå på Kyrktuppen leder helt naturligt till ett stort engagemang och föräldrarna har många möjligheter att mötas under olika former.

Kyrktuppens föreståndare

Elisabeth Rhen Sundkvist 0660 26 64 32

Övrig personal är: Ingela Gustafsson, Anna Tafvelin, Ann-Catrine Öst, Ivanette Eriksson, AnnaKarin Mähler, Kerstin Nilsson, Gunilla Magnusson och Niina Latvala som lagar barnens mat.
 
 
Utomhusbild på en grupp på åtta personer som jobbar på kyrkans förskola
Kyrktuppens personal Bild: Charlotte Nordin