Foto: Ikon/Maria Svensk

Kyrkvaktmästare

Vi är de som håller fint i våra lokaler, kyrkvaktmästaren städar och förbereder kyrkan inför gudstjänster och andra aktiviteter. Ofta ingår ansvar för ljud och ljus och kyrkans inventarier. Har du frågor om våra lokaler så kontakta oss.

John Bylin

John Bylin

Vaktmästare och lokalvård

Katarina Åslund

Katarina Åslund

Vaktmästare och lokalvård

Siv Andersson

Siv Andersson

lokalvård och café