Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Diakoni -kyrkans sociala arbete

Behöver du stödjande samtal, hjälp att handla? Är du ekonomiskt utsatt och behöver få en gratis matkasse? Behöver du hjälp med att få begagnade kläder, möjlighet att duscha och tvätta kläder? Kontakta diakonerna i Svenska kyrkan Örnsköldsvik.

Om det värsta händer -små eller stora kriser

Ordet diakoni står för social omsorg och tjänst och syftar till att tillsammans skapa en rättvis och jämlik värld som är baserad på varje människas värdighet och okränkbara värde. En viktig del i det diakonala arbetet är att erbjuda olika former av samtal. Oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med.

Du kan få hjälp och stöd att gå vidare

Uppgiften är att lyssna, stödja och agera tillsammans, att ge människor utrymme att lyfta fram sina erfarenheter. Arbetet spänner över ett brett fält och kan innevära allt från besök hos äldre och sjuka till samtal med enskilda personer, stöd till hemlösa eller personer som söker asyl i Sverige.

 

Ibland är det svårt att be de allra närmaste om hjälp, vi vill inte belasta dem. Funderingarna kan kännas alltför privata för att delas med familjen. I alla Svenska kyrkans församlingar finns det medarbetare som är beredda att lyssna och samtala kring din livssituation.

Diakoner har tystnadsplikt och om du vill kan du vara anonym.

 

Välkommen att ta kontakt med oss.

    Marina Berglund

    Marina Berglund

    Svenska kyrkan Örnsköldsvik

    Diakoniassistent - sjukhuskyrkan