Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Örnsköldsvik Besöksadress: Storgatan 29 G, Storgatan 29 F, 89134 ÖRNSKÖLDSVIK Postadress: BOX 275, 89126 ÖRNSKÖLDSVIK Telefon:+46(660)266400 E-post till Svenska kyrkan Örnsköldsvik

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni -kyrkans sociala arbete

Genom diakonin hjälper församlingen människor på olika sätt. Diakonin finns parallellt med kommunens sociala verksamhet och vill visa på Guds närvaro i allt mänskligt liv.

Om det värsta händer -små eller stora kriser

En viktig del i det diakonala arbetet är att erbjuda olika former av samtal. Oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med.
 
Ordet diakoni står för social omsorg och tjänst och syftar till att tillsammans skapa en rättvis och jämlik värld som är baserad på varje människas värdighet och okränkbara värde.
 
Uppgiften är att lyssna, stödja och agera tillsammans, att ge människor utrymme att lyfta fram sina erfarenheter. Arbetet spänner över ett brett fält och kan innevära allt från besök hos äldre och sjuka till samtal med enskilda personer, stöd till hemlösa eller personer som söker asyl i Sverige.
 

Ibland är det svårt att be de allra närmaste om hjälp, vi vill inte belasta dem. Funderingarna kan kännas alltför privata för att delas med familjen. I alla Svenska kyrkans församlingar finns det medarbetare som är beredda att lyssna och samtala kring din livssituation.

Diakoner har tystnadsplikt och om du vill kan du vara anonym.

Du kan få hjälp och stöd att gå vidare

Prata med någon av diakonerna

Britt Lundholm 0660 26 64 07

britt.lundholm@svenskakyrkan.se

Anna-Lena Wahlberg 0660 26 64 31

anna-lena.wahlberg@svenskakyrkan.se

Ingemar Johansson

Ingemar Johansson

Svenska kyrkan Örnsköldsvik

Diakon

Anna-Lena  Wahlberg

Anna-Lena Wahlberg

Svenska kyrkan Örnsköldsvik

Diakon