Foto: Mattias Hjalmarsson

Präster

Prata med oss om allt mellan himmel och jord. Vi är utbildade lyssnare och vana att prata om livets ljusa och mörka stunder. Du kan också boka ett enskilt samtal med någon av oss.

Kyrkoherde

Marie  Edström

Marie Edström

Svenska kyrkan Örnsköldsvik

Kontraktsprost, Präst - Kyrkoherde

Karin Sivertsson

Karin Sivertsson

Präst

Carola Sjölind Westin

Carola Sjölind Westin

Präst, Präst - Sjukhuskyrkan

Daniel Gilberg

Daniel Gilberg

Svenska kyrkan Örnsköldsvik

Präst, Skol- och studentpräst