Foto: Pixabay

Svenska kyrkan rustar för framtiden med ny organisation

Örnsköldsviks församling, Grundsunda församling, Arnäs församling och Gideå-Trehörningsjö församling föreslås i en utredning från Härnösands stift att bilda ett nytt pastorat med namnet Örnsköldsviks norra pastorat. Förslaget har som mål att långsiktigt säkra att den lokala kyrkliga verksamheten kan bedrivas i hela Örnsköldsviks kontrakt, när de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Ny organisation rustar för framtiden

Det är Härnösands stift som, efter samråd med företrädare för församlingarna i området, låtit utreda hur den lokala organisationen bäst kan möta framtiden. Bakgrunden finns i landsbygdens negativa befolkningsutveckling och Svenska kyrkans medlemstal som än mer pekar åt samma håll. Det här påverkar redan nu församlingarnas ekonomiska förutsättningar, som bygger på medlemmarnas kyrkoavgifter, och det kommer att märkas ännu mer i framtiden.
– Samtidigt vi vet att kyrkan betyder mycket för många, att vi har en viktig uppgift även i framtiden och vi behöver rusta oss för den. Den kristna tron ger oss hopp och framtidstro, säger Marie Edström, prost i Örnsköldsviks kontrakt.

Utredningen har utmynnat i ett förslag som lämnats till kyrkofullmäktige för synpunkter. Förslaget innebär att Svenska kyrkans elva församlingar i norra Ångermanland, det vill säga i Örnsköldsviks kontrakt, organiserar sig i två nya pastorat.  Ett pastorat är en organisation där flera församlingar samverkar om förvaltning, ekonomi, arbetsgivarskap och andra kompetens- och resurskrävande uppgifter. Det kan frigöra resurser till att säkra och utveckla den grundläggande kyrkliga verksamheten i varje församling som ingår i pastoratet.  

Den föreslagna förändringen rör alltså i huvudsak det interna och administrativa arbetet, inte den utåtriktade verksamheten. Församlingarna ska finnas kvar som i dag, med lokal verksamhet och personal samt lokala församlingsråd.
– Som församlingsbo märker man nog inte så mycket av en sådan här förändring. Oavsett storlek på ett pastorat är församlingen fortfarande den primära enheten där gudstjänster firas, barn- och ungdomsverksamheten bedrivs och vi har verksamhet för ensamma och utsatta, säger Marie Edström.

För personalen innebär förslaget nya omständigheter. De flesta kan förvänta sig att jobba med samma uppgifter som tidigare, fast med fler kollegor eftersom andra församlingar kommer närmare. Det kan innebära att arbetsuppgifter delas och att det erbjuds nya möjligheter till stöd, exempelvis vid sjukdom och ledigheter. På sikt kan effektiviseringar göras. Men det är viktigt att komma ihåg att, enligt lagen om anställningsskydd, kan ingen bli uppsagd med hänvisning till att ett nytt pastorat bildas.
– Förändringar innebär alltid ett visst mått oro, men när det gäller det här förslaget så tror jag att vi kan vara trygga med att det innebär utveckling och nya möjligheter. Jag tänker att medarbetarna kommer att kunna arbeta mer i team kring olika verksamheter och att det kan säkerställa både kompetens och arbetsglädje, säger Marie Edström.

Kyrkofullmäktige har fram till den 16 april på sig att lämna synpunkter på utredningens förslag. Den 16 juni väntas stiftsstyrelsen fatta beslut i frågan. Avsikten är att den nya organisationen ska träda i kraft 1 januari 2022.
– Vi som arbetar i församlingarna har då drygt ett år på oss att förbereda för det nya. Jag räknar med att vi ska kunna jobba på ett sätt som gör att hela personalen tillsammans med de förtroendevalda kan vara delaktiga i förändringsarbetet. Det kan bli ett både intensiv och spännande år vi har framför oss, säger Marie Edström.

Här ligger den officiella internwwwsidan för pastoratsbildningen i Örnsköldsviks Norra pastorat. 

Klicka på bilden nedanför för att komma till den officiella internwwwsidan. Där finns information och protokoll att läsa. 

Klicka på bilden för att komma till Internwww-sidan Foto: Pixabay