Frostnupen ros bland blad i en häck.
Foto: pixabay

Lämna en minnesgåva vid begravning här

Att skänka en minnesgåva skall vara enkelt och vi tar ingen avgift för detta. Välj ett ändamål och sätt in pengar på postgironummer 18 19 37 - 4. Skriv vilken begravning det gäller. Obs! Först när inbetalningen är gjord till postgironumret förmedlar vi minnesgåvan till de anhöriga .

Välj ett ändamål och sätt in valfri summa pengar postgironummer 18 19 37- 4. Skriv vilken begravning det gäller. Det går även bra att betala via Swisch 123 275 72 27. Obs! Först när inbetalningen är gjord till postgironumret eller swishnumret förmedlar vi minnesgåvan till de anhöriga.