Foto: Charlotte Nordin

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. En av deras viktigaste frågor är att välja ledamöter i kyrkorådet. Kyrkorådet är församlingens styrelse och där representerar alla ledamöter hela församlingen.

Styrelse för hela församlingen

Kyrkorådet är församlingens styrelse medan kyrkoherden leder församlingens verksamhet.

Kyrkorådet består dels av ett antal förtroendevalda ledamöter som är valda för en mandatperiod, dels av kyrkoherden, som är självskriven ledamot.

Tillsammans utgör dessa församlingens kyrkoråd och har det fulla styrelseansvaret.

Sammanträde i kyrkoråd

Hur ofta ska kyrkorådet sammanträda? Så ofta som det behövs, inte mer, inte mindre. Det är inget självändamål att sammanträda för att fatta beslut varje månad.

När ordföranden kallar till ett sammanträde med kyrkorådet måste framgå vilken typ av möte det gäller, vilka som kallas samt när och var mötet ska äga rum. En kallelse till ett sammanträde  är inte vilken inbjudan som helst. Ledamoten är vald till och har accepterat uppdraget. Det betyder att om man har förhinder att delta måste man lämna återbud och inte bara utebli.

Kallelsen bör innehålla en förteckning över vilka ärenden som ska behandlas. För att ledamötena ska kunna förbereda sig inför sammanträdet behövs ofta bakgrundmaterial av olika slag. Det är ordförandes uppgift att se till att tillräcklig information ges i förväg.

Kyrkorådets ordförande

Ann-Sofie Ågren

070-280 49 00                      

annsofie75@hotmail.com

Ordinarie ledamöter

Ann-Sofie Ågren, ordförande (s)

Nils-Gunnar Persson (s)

Birgit Backlund Sundman (s)

Barbro Eklöf (s)

Thore Tafvelin (o)

Hans Delén (o)

Åsa Nilsson, vice ordförande (o)

Lars Forssén (o)

Marie Edström, kyrkoherde

Ersättare

Gerd Persson (o)

Eva-Lena Fröhlén Näslund (s)

Frida Olsson (s)

Elisabeth Byström (s)

Margit Forssén (o)

Laila Gottås (o)

Göran Lundkvist (o)

Britt Lundholm (o)