Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Örnsköldsvik Besöksadress: Storgatan 29 G, Storgatan 29 F, 89134 ÖRNSKÖLDSVIK Postadress: BOX 275, 89126 ÖRNSKÖLDSVIK Telefon:+46(660)266400 E-post till Svenska kyrkan Örnsköldsvik

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. En av deras viktigaste frågor är att välja ledamöter i kyrkorådet. Kyrkorådet är församlingens styrelse och där representerar alla ledamöter hela församlingen.

Styrelse för hela församlingen

Kyrkorådet är församlingens styrelse medan kyrkoherden leder församlingens verksamhet.

Kyrkorådet består dels av ett antal förtroendevalda ledamöter som är valda för en mandatperiod, dels av kyrkoherden, som är självskriven ledamot.

Tillsammans utgör dessa församlingens kyrkoråd och har det fulla styrelseansvaret.

Sammanträde i kyrkoråd

Hur ofta ska kyrkorådet sammanträda? Så ofta som det behövs, inte mer, inte mindre. Det är inget självändamål att sammanträda för att fatta beslut varje månad.

När ordföranden kallar till ett sammanträde med kyrkorådet måste framgå vilken typ av möte det gäller, vilka som kallas samt när och var mötet ska äga rum. En kallelse till ett sammanträde  är inte vilken inbjudan som helst. Ledamoten är vald till och har accepterat uppdraget. Det betyder att om man har förhinder att delta måste man lämna återbud och inte bara utebli.

Kallelsen bör innehålla en förteckning över vilka ärenden som ska behandlas. För att ledamötena ska kunna förbereda sig inför sammanträdet behövs ofta bakgrundmaterial av olika slag. Det är ordförandes uppgift att se till att tillräcklig information ges i förväg.

Kyrkorådets ordförande

Ann-Sofie Ågren

070-280 49 00                      

annsofie75@hotmail.com

Ordinarie ledamöten

Ann-Sofie Ågren, ordförande (s)

Nils-Gunnar Persson (s)

Birgit Backlund Sundman (s)

Marie Edström, kyrkoherde

Barbro Eklöf (s)

Tore Tafvelin (o)

Hans Delén (o)

Åsa Nilsson, vice ordförande (o)

Lars Forssén (o)


Ersättare

Gerd Persson (o)

Eva-Lena Fröhlén Näslund (s)

Peter Westin (s)

Frida Olsson (s)

Margit Forssén (o)

Laila Gottås (o)

Erasmus Ottabong (o)

Göran Lundkvist (o)