Person som sitter med bibeln sina i händerna och läser
Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Kyrkoårets bibeltexter

Kyrkoåret är en kalender som kyrkan skapat för att dela in ett år. Varje söndag har ett tema, ett namn och en bibeltext som hör till. Kyrkoåret börjar med den första söndagen i advent och det slutar med domsöndagen. Bibelläsningsplan utifrån kyrkoårets teman finns att ladda ner här.

Varje söndag läser prästen och församlingsborna söndagens bibeltexter. Predikan utgår ifrån söndagens tema och text. Du kan vara med och läsa veckans bibeltexter här. Längst ner på sidan hittar du länkar till kyrkoårets övriga sön- och helgdagar.

Som komplement till veckans bibeltexter finns Svenska kyrkans bibelläsningsplan. Den innehåller bibeltexter för alla dagar som inte är söndagar eller särskilda firningsdagar. Bibelläsningsplanen är ett stöd för dig som vill läsa bibeln på egen hand. 

Här kan du läsa mer om kyrkoåret, kyrkans kalender och högtiderna och helgerna i den.