Kyrkporten på Örnsköldsviks kyrka

Gudstjänster

Till gudstjänsten kommer vi för att möta varandra och Gud. För att be och för att hämta kraft.

Örnsköldsviks kyrka söndagar 11.00

Det finns olika sätt att fira gudstjänst. Men i varje gudstjänst finns det en röd tråd, en ordning som har djupa historiska rötter. Oavsett hur vi väljer psalmer, texter, böner och musik så finns det en helhet som vill hjälpa oss att öppna våra sinnen och möta Gud.

De två huvuddelarna i gudstjänsten kallas Orde och Måltiden. Ordet har sina rötter i den judiska gudstjänsten i synagogan dit de första kristna gick för att delta. De första kristnas gudstjänst avslutades i hemmet. Där firades den måltid som Jesus åt med sina lärjungar i den natt då han blev förrådd. Det var den måltiden, nattvarden, som blev den kristna gudstjänstens särdrag.