Foto: Ikon/ Kristina Strand Larsson

Förtroendevalda

Kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs i kyrkoval vart fjärde år. Det är vi som sitter i kyrkorådet.

Foto: Charlotte Nordin

Kyrkorådet

Raden överst från vänster:

Erasmus Ottabong (o)

Laila Gottås (o)

Gerd Persson (o)

Birgit Backlund Sundman (s)

Göran Lundkvist (o)

Lars Forssén (o)

Hans Delén (o)

Nedre raden ifrån vänster:

Ann-Sofie Ågren, ordförande (s)

Barbro Eklöf (s)

Elisabeth Byström (s)

Åsa Nilsson vice ordförande (s)

Margit Forséen (o)

*(o)= Tillsammansgruppen

STYRELSE FÖR HELA FÖRSAMLINGEN

Kyrkorådet är församlingens styrelse medan kyrkoherden leder församlingens verksamhet.

Kyrkorådet består dels av ett antal förtroendevalda ledamöter som är valda för en mandatperiod, dels av kyrkoherden, som är självskriven ledamot.

Tillsammans utgör dessa församlingens kyrkoråd och har det fulla styrelseansvaret.

SAMMANTRÄDE I KYRKORÅD

Hur ofta ska kyrkorådet sammanträda? Så ofta som det behövs, inte mer, inte mindre. Det är inget självändamål att sammanträda för att fatta beslut varje månad.

När ordföranden kallar till ett sammanträde med kyrkorådet måste framgå vilken typ av möte det gäller, vilka som kallas samt när och var mötet ska äga rum. En kallelse till ett sammanträde  är inte vilken inbjudan som helst. Ledamoten är vald till och har accepterat uppdraget. Det betyder att om man har förhinder att delta måste man lämna återbud och inte bara utebli.

Kallelsen bör innehålla en förteckning över vilka ärenden som ska behandlas. För att ledamötena ska kunna förbereda sig inför sammanträdet behövs ofta bakgrundmaterial av olika slag. Det är ordförandes uppgift att se till att tillräcklig information ges i förväg.

Kyrkorådets ordförande
Ann-Sofie Ågren

070-280 49 00                      

annsofie75@hotmail.com

Ordinarie ledamöten

Ann-Sofie Ågren, ordförande (s)

Nils-Gunnar Persson (s)

Birgit Backlund Sundman (s)

Marie Edström, kyrkoherde

Barbro Eklöf (s)

Tore Tafvelin (o)

Hans Delén (o)

Åsa Nilsson, vice ordförande (o)

Lars Forssén (o)

Ersättare

Gerd Persson (o)

Eva-Lena Fröhlén Näslund (s)

Peter Westin (s)

Frida Olsson (s)

Margit Forssén (o)

Laila Gottås (o)

Erasmus Ottabong (o)

Göran Lundkvist (o)