Foto: Ikon/Alex & Martin

Församlingskansliet

Vänd dig till oss om du har frågor om administration, information, ekonomi eller personalfrågor.

Anita Ahnlund

Anita Ahnlund

Kanslichef

Elin Nyström

Elin Nyström

Ekonomiassistent

Anette Forsberg

Anette Forsberg

Kansliassistent

Lena Berglund

Lena Berglund

Informatör, Kyrkoskrivare