Kryss som visar vägen på en skoterled

Församlingsinstruktion. Vad vill vi? Vad gör vi?

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Örnsköldsvik är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Innehållet i församlingsinstruktionen är ett gemensamt arbete där många människor har medverkat i samtal och diskussioner. 

Församlingsinstruktionen strävar efter att svara på frågorna:

Svenska kyrkan Örnsköldsvik vill att människor ska komma till tro och växa i tro på Jesus Kristus, vår Frälsare.

Vår vision och utgångspunkt
  • Vad är vi?
  • Var är vi?
  • Vad vill vi?
  • Vart ska vi?

Läs Församlingsinstruktionen i sin helhet här.