Foto: Pixabay

Förbön och ljuständning

Vill du att vi ska be för något särskilt? Du kan skicka in ditt böneämne direkt till oss.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst tänder vi ljus, ber kyrkans förbön och för enskilda böneämnen. Om du vill så ber vi gärna för dig och ditt böneämne.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.

Om du vill ha återkoppling på ditt förbönsämne, skriv din mailadress här.

Varje gudstjänst tänder vi ljus under förbönen. Vill du att vi tänder ett ljus för dig, antingen anonymt eller nämner dig vid namn?