Foto: Charlotte Nordin

Dop

Det är makalöst så mycket glädje ett litet barn sprider omkring sig och alla är samlade för att hälsa den nya människa välkommen. Dopet och dopfikat efteråt, allt är lika viktigt och vi hjälper dig med det praktiska.

Här kommer du vidare till ett formulär där du kan skriva önskemål om dopet.

Boka tid för dop

Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap. Dopet är en gåva som inte kräver någon motprestation och påminner oss om att vi är sedda och älskade av Gud.

Dopet är personligt och gäller en gång för alla

Prästen frågar efter barnets namn, men dopet är inte en namngivningsakt. Namnet nämns för att påminna om att dopet är något personligt, det gäller just denna människas liv.

Kostar det något?

Det kostar inget att döpas oavsett om dopet sker i den egna församlingen eller någon annanstans.

Barndop

Foto: Charlotte Nordin

Ett barn får döpas när dess vårdnadshavare begär att barnet ska döpas till Svenska kyrkans tro. Föräldrarna, eller föräldern, är välkomna med önskemål om musik, sång och textläsning under dopgudstjänsten.

Dopkläder

Det lilla barnet har en dopklänning som är ganska lång och den symboliserar att det lilla barnet ska växa till sig i kunskap om vad dopet innebär. En tonåring eller vuxen bär gärna finkläder med något vitt inslag. Det vita påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet.

Dopsamtal

Inför dopet träffar man prästen för att prata om vad dopet är och innebär. Då brukar man även gå igenom dopgudstjänsten, välja psalmer tillsammans och komma överens om vem som gör vad under gudstjänsten.

Faddrar

Föräldrarna ber ofta någon de vill ska spela en speciell roll i barnets liv att vara fadder. Det är något av ett hedersuppdrag. Ett annat namn på fadder är gudmor/gudfar. Att vara fadder innebär att man känner lite extra ansvar för sitt "gudbarn".
 
Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska en fadder "vara döpt och villig att dela barnets kristna uppfostran". Men faddern behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan.

Vuxendop

Ofta förknippar man dopet med det nyfödda barnet, men Svenska kyrkan är den kyrka i Sverige som döper flest vuxna. Den som är vuxen kan anmäla att han eller hon vill tillhöra Svenska kyrkan och döpas.

Vi bjuder på kaffe och tårta

Om du bor i Örnsköldsvik så får du låna lokalen som ligger intill barnlokalerna, det vi kallar Studierummet, för dopfikat. Du dukar och städar bort själv och vi bjuder på kaffe, saft, servetter och tårta, som du själv hämtar på bageriet.