Foto: Ikon/Kristin Lidell

Diakoner och diakoniassistent

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Som diakon finns vi mitt i församlingen och oss kan du kontakta om du har det svårt eller vill ha någon att prata med.

Marina Berglund

Marina Berglund

Diakoniassistent - sjukhuskyrkan

Ingemar Johansson

Ingemar Johansson

Svenska kyrkan Örnsköldsvik

Diakon

Anna-Lena  Wahlberg

Anna-Lena Wahlberg

Diakon