Begravning

Att ta farväl av en närstående är svårt och tungt. Det ofattbara blir bara glimtvis verkligt när någon som vi älskar dör. Att samlas till begravningsgudstjänst: familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och hämta kraft ur minnen av den som gått bort.

Begravningsgudstjänsten -En stund av tacksamhet

Begravningen är en akt av kärlek och respekt för den döde. Vi får tacka för vad den människan gett oss. Vi får be om förlåtelse och försoning för det som inte blev som vi ville och hoppades. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den döde i Guds händer.

Lokaler för gudstjänst eller borgerlig ceremoni

Begravningsgudstjänst äger alltid rum i Örnsköldsviks kyrka eller i den del som kallas Undrens kapell. Kapellet ligger inne i kyrkan i anslutning till det stora kyrkorummet. Vid begravning med mer är 30 gäster rekommenderar vi att gudstjänsten hålls i kyrkorummet.

Vid borgerliga förättningar, utan religiösa symboler, erbjuder vi församlingshemmets Stora sal som ceremonilokal. 

Möjlighet att ha begravningsgudstjänst eller ceremoni utomhus finns också, prata med prästen eller din begravningsbyrå.

Båda lokalerna ligger på Storgatan 29 G, 891 34 Örnsköldsvik.

Vi bestämmer och funderar tillsammans om begravningen

Tillsammans med prästen får vi genom texter, blommor och musik forma begravningsgudstjänsten så att den lyfter fram den döde. Att fundera runt avskedet är en del av att säga farväl.

 

Att prata är också viktigt för sorgearbetet. Därför ar det så bra att fortsätta gemenskapen med en så kallad minnesstund efter begravningen. Hur många som deltar och var samlingen sker är av mindre betydelse. Det handlar bara om att få tillfälle att fortsätta minnas den döde tillsammans. Att låta sorg och saknad samsas med glädje och tacksamhet.

Dagarna som följer -samtalsgrupp om sorg

Efter begravningsgudstjänsten vittnar många om att sorgen tar en annan skepnad. Vardagen tar över och det kan ofta kännas väldigt tomt. Döden är början på många tankar, svåra och avgörande, ofta om vår egen stund på jorden. Kyrkans präster och diakoner och samtalsgrupper för sörjande finns till hands för den som vill dela sin sorg.

Vid Allhelgona helgen i november tänder vi i Sverige tusentals ljus på kyrkogårdarna för dem som inte finns hos oss mer. Vi människor lever olika liv och vår sorg liknar inte varandras, ändå är saknaden något som förenar oss.

 

Boka en begravningsgudstjänst

Om du ringer så ordnar vi med begravningstid, kyrkomusiker, vaktmästare och präst. Om ni önskar, så ordnar vi även för minnestund i församlingshemmet, Storgatan 29, H.

Ordinarie tider för begravning

Måndagar och fredagar 11.00 och 14.00

Kontaktuppgifter

Lena Berglund 0660 26 64 00

telefon- och besökstider

Helgfria mån, tis, tors 8.00-12.00

Det går även bra att maila till:

ornskoldsviks.forsamling@svenskakyrkan.se

I begravningsavgiften ingår

Begravningslagen reglerar den svenska begravningsverksamheten. Där ingår att anordna och tillhandahålla tillräckligt antal gravplatser, även för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta gravsättning och kremering samt tillhandahålla en värdig lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
 
Vidare ingår att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten, anlägga, sköta och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser.

Källa: Reimerson, Charlotte, Vad får jag för min begravningsavgift?, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, oktober 2011

Kontakt

Lena Berglund

Lena Berglund

Informatör, Kyrkoskrivare

Mer om Lena Berglund

Lena jobbar som informatör och även på pastorsexpeditionen där hon bland annat tar emot dina bokningar.