elefanter
Foto: peter buch

Bibelstudium med Peter Buch

i församlingshemmet kl. 19:00

onsdagen den 14.september: ”Gamla Testamentet och vi i nutiden”

onsdagen den 26. oktober: ”Skapelse och vetenskap”

Begynnelsen – Genesis
Berättelsen från bibelns första sidor om att Gud skapar världen på 7 dagar, hur går det ihop med den moderna vetenskapen?

Är det bara något man kan läsa i en barnbibel?

Har det en giltighet också i dag?

onsdagen den 23.november: ”Syndafallet och människosyn”

Paradis, syndafall och arvsynden.

·        Hur påverkar det vår människosyn? Är människan inte god, varför ska kyrkan prata om synd?

·        Arvssynden, det ordet kan inte användas i dag, eller kan det? 
Man kan inte ärva synd, det skulle vara orättvist? 

 

Tredje delen av bibelföredrag om Bibeln: Gamla testamentet och vi i nutiden, Skapelse och vetenskap och denna gång ”Syndafallet och människosyn” 

Det går att komma till detta föredrag också utan att ha varit med de första.

Alla är välkomna, det serveras lite fika i förbindelse med kvällen.