Foto: Sven-erik Falk /IKON

Vi som läser bibeln - Markus

Vi har en Facebookgrupp där vi läser Markusevangeliet under 92 dagar. Välkommen med!

Vi läser ett stycke ur Markusevangeliet varje dag, det tar 92 dagar. Med en liten kommentar från boken "Markus dag för dag" (utgiven av Bibeln idag skriven av Stefan Holmström & Thomas Holmström). Här i gruppen kan du sedan skriva frågor, funderingar eller dela med dig. Varje torsdag deltar också Björn Larsson, präst och Kristina Bengtsson diakon i Sankt Pauli Göteborg, i konversationen. Välkommen att vara med!
Startdatum 21/9. Men du är välkommen med när som helst under resans gång.
Använd din egen bibel eller läs texterna via https://www.bibeln.se/.