Meny

Gudstjänst i Björkekärr

I Björkekärrs kyrka firas högmässa på söndag kl 10.30, med restriktionen max 30 personer. För dig som inte kan komma är välkommen att ta del av gudstjänster och andakter på vår youtubekanal.

Björkekärrs kyrka är åter öppen för gudstjänstfirande varje söndag kl 10.30.

Vi vill även fortsättningsvis iaktta försiktighet i dessa corona-tider och p.g.a. vår lilla gudstjänstlokal kommer vi till att börja med bara ta in 30 gudstjänstdeltagare och fira gudstjänst utan nattvard.

Vi fortsätter också att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, vilket innebär att vi avråder personer som befinner sig i riskgruppen (inkl. 70 +) att delta i gudstjänsten. Vi hoppas och ber att dessa restriktioner kommer kunna hävas snart.

På vår youtubekanal kan du ta del av gudstjänster vi sänt under våren. Under sommaren, fr.o.m. 28 juni t.o.m. 30 augusti, gör våra livestreamade söndagsgudstjänster uppehåll. Då kan du istället ta del av inspelade sommarandakter. De publiceras söndagarna:
28 juni, 12 juli, 19 juli, 26 juli och 2 augusti.
www.youtube.com/bjorkekarrskyrka 

 

björkekärrs kyrka

Bild: Helena Sandström

Kyrkorummet öppet måndag 10-14 och torsdag 10-15.
Gudstjänst söndag kl 10.30 (max 30 personer).
Digitalt: www.youtube.com/bjorkekarrskyrka 
Adress Sörensens gata 1, 416 79 Göteborg
Församlingens e-post bjorkekarr.forsamling@svenskakyrkan.se