Foto: Karolina Braun

Gudstjänst i Björkekärr

I Björkekärrs kyrka firas högmässa på söndag kl 10.30 och kvällsgudstjänst kl 17, med restriktionen max 30 personer.

Välkommen till högmässa i Björkekärrs kyrka söndag kl 10.30 och kvällsgudstjänst söndag kl 17.

Vi firar också tisdagsmässa kl 19.

Vi fortsätter också att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Vi tillämpar fysisk distansiering. I dagsläget kan vi vara högst 30 gudstjänstdeltagare i kyrkan. 

På vår youtubekanal kan du ta del av olika gudstjänster från Björkekärrs kyrka. För närvarande livesänder vi inte gudstjänsterna, men du kan ta del av tidigare inspelningar. 
www.youtube.com/bjorkekarrskyrka 

 

björkekärrs kyrka

Foto: Helena Sandström

Kyrkorummet öppet måndag och onsdag kl 11-13.30.
Lovsångsstund kl 12 - välkommen med du som vill.
Gudstjänst söndag kl 10.30 och 17. Veckomässa tisdag kl 19.
(max 30 personer).
Digitalt: www.youtube.com/bjorkekarrskyrka 
Adress Sörensens gata 1, 416 79 Göteborg
Församlingens e-post bjorkekarrs.forsamling@svenskakyrkan.se