Foto: Helena Sandström

Gudstjänst i Björkekärr

Vi välkomnar dig som vill fira högmässa i Björkekärrs kyrka söndagar kl 10.30. På valdagen 19/9 blir det specialtiden kl 11.00 istället.

Välkommen att fira gudstjänst i Björkekärrs kyrka! På grund av kyrkovalet den 19 september samt restriktionerna som råder fram till 29 september blir gudstjänsttiderna lite olika, så här inledningsvis på hösten:

Kommande gudstjänsttider:

  • Söndag 12/9 Högmässa kl 10.30. Max 40 deltagare (det går då att sitta både i kyrkorummet och i församlingssalen).
  • Söndag 19/9 Mässa kl 11.00 Observera tiden p.g.a. kyrkoval. Max 30 deltagare.
  • Söndag 26/9 Mässa kl 10.30. Max 40 deltagare.
  • Söndag 3/10: Upptaktshögmässa kl 10.30. Förstärkt kyrkkaffe efter mässan och vi visar runt i de nyrenoverade lokalerna i samband med kyrkkaffet. Varmt välkommen!

Du är även välkommen på veckomässa på tisdagar kl 19.00 från och med 21/9. 

 

På Youtube finns tidigare inspelade gudstjänster, Söndagsklubben med mera:
www.youtube.com/bjorkekarrskyrka 

 

björkekärrs kyrka

Foto: Helena Sandström

Öppen kyrka när Välkommen-flaggan står ute.
Aktuell information om gudstjänst
Virtuell rundtur på Google maps
Digitalt
: www.youtube.com/bjorkekarrskyrka 
Adress Sörensens gata 1, 416 79 Göteborg
Församlingens e-post bjorkekarrs.forsamling@svenskakyrkan.se