Foto: Johannes Frandsen IKON

För ungdomar i Pauli

Tonår 

Vem? Dig som går i 7:an och uppåt, högstadieungdomar och gymnasister
Var? Pauligården, Mäster Johansgatan 1 
När? Varannan fredag udda veckor.
Tid? 18.00 
Kom och var med! 
Hösten träffar börjar den 3 september

Nytt för i höst: Bön och lovsångskvällar i Pauligården varannan fredagkväll kl 18, jämna veckor med start 10 september.
Vi planerar att ha enkelt efterhäng i Tillflykten med enkelt fika.

Frågor? Hör av dig till Marcus Waldemarson 

Marcus Waldemarson

Församlingspedagog i Sankt Pauli församling