Foto: Johannes Frandsen IKON

För ungdomar i Pauli

Tonår 

Vem? Dig som går i 7:an och uppåt,högstadieungdomar och gymnasister
Var? Pauligården, Mäster Johansgatan 1
När? Fredagar jämna veckor (fr.o.m 13 nov). OBS! Ändrat till jämna pga coronarestriktioner.
Tid? 18.30  högstadieungdomar och gymnasister
Vad? Vi firar mässa i kyrkan med lovsång och bön.
Kom och var med! 
Höstens träffar börjar den 11 september.

ledare Marcus Waldemarson 

 

Marcus Waldemarson

Församlingspedagog i Sankt Pauli församling