Foto: Carolyn V on Unsplash

Gudstjänst i Sankt Pauli

Välkommen att fira gudstjänst i Sankt Pauli!

Söndagar

11.00 Högmässa i kyrkan, max 140 deltagare. Högmässan sänds även i närradion 94,9 MHz, på www.sanktpauli.se och på Youtube. 

11.00 Familjemässa i Sankt Pauligården Anmälan krävs!

18.00 Mässa eller musikgudstjänst sändning via webbsidan (endast ljud)

Vardagar

Måndag, tisdag och fredag kl 12.00 Middagsbön

Onsdagar kl. 12.00 Middagsbön med lunchmusik sändning via webbsidan (endast ljud)

Torsdagar kl. 12.00 Veckomässa 

Nytt i höst:
Bön och lovsångskvällar i Pauligården
Varannan fredag kl 18.00, jämna veckor, med start 10/9.
Kvällar med bönen och lovsången i fokus, med undervisning
och vittnesbörd. Några av fredagarna firar vi också
en enkel mässa.

Med reservation för ändringar!

......................................

Söndagens kollekt
Vill du bidra till söndagens kollekt kan du göra det via swish
nummer 123 636 64 05, mottagare Kollekt-Sankt Pauli.

 

sankt pauli kyrka

Sankt Pauli kyrka Foto: Helena Sandström

Virtuell rundtur på Google maps
Aktuell information om gudstjänst.
Adress Sankt Pauli kyrkoplan 1, 416 63 Göteborg
Församlingens e-post sanktpauli.forsamling@svenskakyrkan.se
Digitalt:
www.sanktpauli.se för direktsända gudstjänster
Sankt Pauli på facebook
Sankt Pauli på Youtube

Björn Nilsson

Församlingsherde i Sankt Pauli församling