Meny

Gudstjänst - ändrade tider och fler tillfällen!

Välkommen att fira gudstjänst i Sankt Pauli kyrkan! Fr.o.m 6 september ligger söndagens högmässor 10.00, 12.00 och 18.00. Du kan också ta del av gudstjänsten digitalt.

med anledning av coronapandemin

Kyrkans gudstjänster är öppna och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ingen med sjukdomssymtom får närvara av omsorg om andras hälsa. Människor i riskgrupp bör inte närvara av omsorg om sin egen hälsa. Mer information om höstens verksamhet hittar du i kalendern eller kontakta din församling. Läs mer om hur vi vill begränsa smittspridning här

Gudstjänster i Sankt Pauli kyrka.

Välkommen att fira gudstjänst i Sankt Pauli kyrka!

Nya tider fr.o.m. 6 september!
10.00 Högmässa (sänds via hemsidan)
10.00 Familjemässa i Pauligården
12.00 Högmässa (sänds via hemsidan)
18.00 Högmässa (sänds via hemsidan)

NY TID! Veckomässa onsdagar kl 19.00
NYTT! Veckomässa torsdagar kl 12.00 
NYTT! Fredagsmässa kl 18.30, jämn vecka fr.o.m 18 september

Vill du bidra till söndagens kollekt kan du göra det via swish
nummer 123 636 64 05, mottagare Kollekt-Sankt Pauli.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Följande gäller för alla gudstjänster, inklusive dop, vigsel och begravning: 
Sankt Pauli kyrka får ta in 50 personer. Pauligården bör inte överstiga 30 personer.

 

SÄNDNING VIA WEBB OCH NÄRRADIO

Webbsända gudstjänster kan du lyssna till här.
Via Sankt Pauli närradio
 kan du också lyssna till sammandrag från söndagens gudstjänst samt morgonböner och andakter. Sankt Pauli närradio.

sankt pauli kyrka

Sankt Pauli kyrka Bild: Helena Sandström

Öppet onsdag och torsdag kl 11-14.
Högmässa söndag och kyrkliga helgdag kl 10, 12 och 18 i kyrkan. Familjemässa söndag kl 10 i Pauligården.
Veckomässa onsdag kl 19 och torsdag kl 12.
Fredagsmässa fredag kl 18.30, jämna veckor
Middagsbön i kyrkan må-fr kl 12.00

Adress Sankt Pauli kyrkoplan 1, 416 63 Göteborg
Församlingens e-post sanktpauli.forsamling@svenskakyrkan.se
Digitalt: www.sanktpauli.se

Björn Nilsson

Församlingsherde i Sankt Pauli församling