Meny

Gudstjänst digitalt

Alla gudstjänster i Sankt Pauli kyrka sänds digitalt via vår hemsida.

med anledning av coronapandemin

Kyrkans gudstjänster är öppna men med restriktioner. Vi ber alla att visa hänsyn, att hålla avståndet och hålla sig hemma vid förkylningssymptom. Den som tillhör en riskgrupp behöver också iaktta försiktighet och bör stanna hemma. Mer information om verksamhet hittar du i kalendern.  Läs mer om hur vi vill begränsa smittspridning här

Gudstjänster i Sankt Pauli kyrka

Fr.o.m 17 maj öppnar vi försiktigt kyrkan för gudstjänst.
Söndagar och kyrkliga helgdagar firar vi
09.15 Högmässa
09.15 Familjemässa i Pauligården
11.00 Högmässa
18.00 Högmässa
Fr.o.m. 27/5 firar vi även veckomässor onsdagar och fredagar kl 19.00
(gäller t.o.m. midsommarhelgen. Besked om sommarens gudstjänster kommer.)

Middagsbön vardagar kl 12.00 - inställda tills vidare

Bibelstudium onsdag kl 18.30: websänd genomgång av föregående söndags gammaltestamentliga och/eller episteltext. (t.o.m 20/5)

Vill du bidra till söndagens kollekt kan du göra det via swish 1236366405

 

SÄNDNING VIA WEBB OCH NÄRRADIO

Webbsända gudstjänster kan du lyssna till här.
Via Sankt Pauli närradio
 kan du också lyssna till sammandrag från söndagens gudstjänst samt morgonböner och andakter. Sankt Pauli närradio.

Det finns möjlighet för dig som vill bidra genom textläsning, bön och sång i den sända gudstjänsten. Läs mer om hur du anmäler dig nedan. 

sankt pauli kyrka

Sankt Pauli kyrka Bild: Helena Sandström

Öppet Sommarkyrka v. 25: mån-tors kl 11-17,
v. 26-27 och 31-33 tis-lör kl 11-17. Andakt kl 12 och 15. 
Högmässa söndagar och kyrkliga helgdagar
09.15 Högmässa. 
11.00 Högmässa. Direktsändning på webben
19.00 Högmässa (fr.o.m. 28/6 19.00)
Veckomässa onsdag 19.00
Adress Sankt Pauli kyrkoplan 1, 416 63 Göteborg
Församlingens e-post sanktpauli.forsamling@svenskakyrkan.se 

Björn Nilsson

Församlingsherde i Sankt Pauli församling