Söndagsmässans olika delar

Kyre, gloria, sanctus - vad betyder det? Här kan du läsa om söndagsmässans olika delar.

Söndagsmässans olika delar

Kyrie, gloria, credo, sanctus, agnus dei.
Så har mässan utformats genom historiens gång. Delarna är inte slumpmässigt ihopsatta. Det finns en djup tanke med varje moment. Musiken och texterna beskriver det vi i våra liv upplever då som nu. Så handlar gudstjänstens delar ytterst om livet självt, där hela livet speglas i mässans delar. Livet i mässans partier, eller mässans delar som del av våra liv, hur vi nu väljer att se det.  

Kyrie eleison - betyder Herre förbarma dig
Den första vi känner till som ropar ut sitt kyrie är mannen vi möter i bibeln, han som sitter vid vägkanten när Jesus är på väg till Jeriko. Han ropar: "Davids son, förbarma dig över mig!" Förbarma dig! Se mig, hör mig, rör vid mig. I förtvivlan, sorg, smärta ropar vi alla ut vårt kyrie. Kyriet får stå för allt det tunga och svåra som bara måste få komma ut. Det vi inte längre orkar bära i våra liv.   

Gloria
Första gången som gloria sjöngs, var när Jesus föddes. Det var änglarna som sjöng den gången. "Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar." Gloria är glädjen, jublet över att mörkret vänds i ljus. Vad gör att du vill sjunga lovsång?  

Credo
Betyder "Jag tror" och ger utlopp åt behovet av att få uttrycka sin tro i ord. I början, när kristendomen växte fram, i första hand ett behov av att forma i ord vad som var gemensamt, med en gemensamt formulerad bekännelse. Hur vill du formulera din tro?  

Sanctus
Sanctus betyder Helig. Helig är ett ord som är svårt att översätta, det kan återges med avskildhet, upphöjdhet, renhet, eller något man skall nalkas med vördnad. Vad är heligt för dig?  

Agnus Dei
Sista delen i mässan kallas agnus dei, O Guds lamm. Denna del handlar om offer. Om hur Gud offrar sig själv i sin kärlek till oss. Hur kärleken till varje människa är viktigare än det egna livet. När är du beredd att offra dig? Har någon offrat sig för din skull? 

Välsignelsen
Varje mässa, varje gudstjänst avslutas, med välsignelsen. Väl-signa. Latinets signare betyder märka, teckna. Vi blir tecknade med Guds kärleks signering.