Meny

Sjukhuskyrkan möter patienter, anhöriga och personal

I glädje och sorg, hopp och förtvivlan

Till dig som är patient

Sjukhuskyrkan finns till för Dig som är patient på sjukhuset. När man blir sjuk är saker och ting på ett annat sätt vad de inte brukar vara. Tankar och frågor och oro kan komma.

Sjukhuskyrkan erbjuder samtal och stöd. Samtalet ger tillfälle för reflektion och bearbe­tning av den situation som man hamnat i. Ett samtal kan ske vid sängkanten eller i ett avskilt rum på avdelningen. Sjukhuskyrkan har också ett par samtalsrum på olika plat­ser på sjukhuset.

Sjukhuskyrkan erbjuder stöd och samtal, andakt och förbön. Vi har möjligheten att fira en enkel nattvardsgudstjänst, om Du vill. Vi kan förrätta dop.

Sjukhuskyrkan har två andaktsrum, ett på Centralkliniken och ett på Psykiatriska kli­ni­ken. Dessa rum står öppna stora delar av dygnet. Gudstjänst och mässa firas regel­bun­det. Rummen är också öppna för enskild andakt och ljuständning.

Till dig som är anhörig

Att vara anhörig eller nära vän till någon som blivit sjuk kan många gånger vara svårt. Man kan känna sig ensam, trött och maktlös.

Den som står bredvid kan behöva stöd i sin livssituation för att själv orka.

Att få dela sina tankar med en utomstående kan vara till god hjälp.

Sjukhuskyrkan har två andaktsrum, ett på Centralkliniken och ett på Psykiatriska kli­ni­ken. Dessa rum står öppna stora delar av dygnet. Gudstjänst och mässa firas regel­bun­det. Rummen är också öppna för enskild andakt och ljuständning.

Till dig som är personal

Enskilda samtal
Vårdpersonal har mycket kunskap och ger stor omsorg åt sina patienter.
Att arbeta i ett människovårdande yrke är dock inte friktionsfritt.  Mycket kan hända i känslor och tankar, minnen och relationer. Sjukhuskyrkan finns till för dig.
Om du önskar kan du få samtal med någon av oss. Vi möter ibland tanken att samtal i Sjukhuskyrkan bara måste handla om religion.
Vi som själavårdare har våra rötter i den kristna tron, du måste inte ha det.  Du får i samtalet ta upp det du önskar tala om. För att din omsorg och empati skall kunna bestå i många år, behöver också du få stöd. Vi hälsar dig välkommen att kontakta oss för individuella samtal.

Avlastningssamtal och reflektion
När svåra händelser sker på sjukhuset påverkar det våra känslor starkt. Så ska det vara,  men det är också nödvändigt att bearbeta vad det gör med oss. Då kan avlastningssamtal  i grupp vara ett användbart instrument. Vi kan vara samtalsledare i en sådan grupp. Man  kan träffas en eller flera gånger. Kontakta oss, så kan vi tillsammans lägga upp det på lämpligt sätt.

Sjukhuskyrkan har två andaktsrum, ett på Centralkliniken och ett på Psykiatriska kli­ni­ken. Dessa rum står öppna stora delar av dygnet. Gudstjänst och mässa firas regel­bun­det. Rummen är också öppna för enskild andakt och ljuständning.

Kontakt

Du kan nå oss genom att ringa 031-343 44 60.
Du kan också nå oss genom att ringa sjukhusets växel 031-342 10 00.