Foto: Johannes Frandsen IKON

Barn- och ungdomskörer

Låt barnen sjunga! I Sankt Pauli församling finns kör för både barn och unga.

Kör-Lek
För barn 4 – ca 6 år
Kör-Lek övar onsdagar 16.00-16.40 i Sankt Pauligården. Vi sjunger, dansar och leker med musik. Ibland tar vi fram rytminstrument och blir en orkester. Vi sjunger och spelar i familjegudstjänsterna i Sankt Pauli kyrka cirka tre gånger per termin.

Kör-Lek har ett begränsat antal platser.
Kontakta församlingen om du är intresserad av att börja.

Ledare: Nóra Johansson Abaffy

Miniorkör
För barn ca 7 – ca 10 år
Miniorkören övar onsdagar 17.00-17.45 i Sankt Pauligården.
En kör för dig som gillar att sjunga och röra dig till musik. Du får träffa andra sångsugna barn och lära dig nya sånger. Vi sjunger dessutom i gudstjänsten ca tre gånger per termin.

Miniorkören har ett begränsat antal platser. Kontakta församlingen om du är intresserad av att börja. Förtur ges för de barn som är inskrivna i Kör-Lek.

Ledare: Nóra Johansson Abaffy

Juniorkör
För barn ca 11 år och uppåt.
Juniorkören träffas onsdagar kl 18-19 i Sankt Pauligården.
Vi sjunger och rör oss till musik, lär oss nya sånger och sjunger sånger som vi redan kan. Ibland åker vi på läger. Sjunger i gudstjänsten gör vi cirka 4 gånger per termin.

Juniorkören har ett begränsat antal platser. Kontakta församlingen om du är intresserad av att börja. Förtur ges för de barn som är inskrivna i Miniorkören.

Ledare: Nóra Johansson Abaffy 

Sankt Pauli ungdomskör
Kören för dig som är ca 14 år och uppåt! Vi övar varje onsdag i Sankt Pauligården 17 -18  och framträder ca 3-4 framträdanden per termin i samband med högmässor och musikgudstjänster. För de som är intresserade finns också möjlighet att som en del av verksamheten få utveckla musicerande på piano och gitarr. Höststart onsdag 25 augusti.

Ledare: Mikael Holmlund

 

Nóra Johansson Abaffy

Nóra Johansson Abaffy

Örgryte pastorat

Musiker

Mikael Holmlund

Mikael Holmlund

Musiker i Sankt Pauli församling