Foto: Johannes Frandsen IKON

Barn- och ungdomskörer

Låt barnen sjunga!

Resterande träffar under hösten är inställda.

Uppdaterat 17/11 2020

Kör-Lek
För barn 4 – ca 6 år
Kör-Lek övar onsdagar 16.15-16.55 i Sankt Pauligården. Vi sjunger, dansar och leker med musik. Ibland tar vi fram rytminstrument och blir en orkester. Vi sjunger och spelar i familjegudstjänsterna i Sankt Pauli kyrka cirka tre gånger per termin.

Kör-Lek har ett begränsat antal platser.
Kontakta församlingen om du är intresserad av att börja.

Miniorkör
För barn ca 7 – ca 10 år
Miniorkören övar onsdagar 17.00-17.45 i Sankt Pauligården.
En kör för dig som gillar att sjunga och röra dig till musik. Du får träffa andra sångsugna barn och lära dig nya sånger. Vi sjunger dessutom i gudstjänsten ca tre gånger per termin.

Miniorkören har ett begränsat antal platser. Kontakta församlingen om du är intresserad av att börja. Förtur ges för de barn som är inskrivna i Kör-Lek.

Juniorkör
För barn ca 11 år och uppåt.
Juniorkören träffas onsdagar kl 18-19 i Sankt Pauligården.
Vi sjunger och rör oss till musik, lär oss nya sånger och sjunger sånger som vi redan kan. Ibland åker vi på läger. Sjunger i gudstjänsten gör vi cirka 4 gånger per termin.

Juniorkören har ett begränsat antal platser. Kontakta församlingen om du är intresserad av att börja. Förtur ges för de barn som är inskrivna i Miniorkören.

 

Sankt Pauli ungdomskör
Kören för dig som är ca 14 år och uppåt! Vi övar varje onsdag i Sankt Pauligården 17.15-18.15 och framträder ca 3-4 framträdanden per termin i samband med högmässor och musikgudstjänster. För de som är intresserade finns också möjlighet att som en del av verksamheten få utveckla musicerande på piano och gitarr.

Ledare: Mikael Holmlund

 

Mikael Holmlund

Musiker i Sankt Pauli församling