Foto: Ronald Eek

Vår verksamhet på äldreboenden

Gudstjänster, samvarogrupper, enskilda besök m.m. på Ekparkens äldreboende.

Örgryte församling anordnar gudstjänster och övrig verksamhet (samvarogrupper, studiegrupper, enskilda besök m.m.) på  Ekparkens äldreboende. Vår präst Anna Märta Leijon och diakon Annika Källstrand är ansvariga för denna verksamhet.