Foto: Albert Hiller/IKON

Kollekter i coronatid är extra viktiga

När vi inte samlas fysiskt till gudstjänst blir kollekterna mindre. Men du kan ge en kollekt även på distans! Kollekten kan lämnas fram till midnatt på kollektdagen.

Var gärna med i gudstjänsten digitalt och ge din gåva via swish. Kollektändamål anges i sändningen från respektive kyrka. Kollekten kan lämnas fram till midnatt på kollektdagen. Du hittar information om swishnummer och gudstjänsttider nedan.

 

fira gudstjänst digitalt

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sankt Pauli kyrka: Direktsänd högmässa söndagar kl 11. Högmässan sänds med ljud på webben och i närradion och med bild på youtube.
Kollekt: Swish 1236366405
Mer info: www.sanktpauli.se


Sankt Pauli närradio 94,9 Mhz:
8.30 - 8.45 Måndag, tisdag, torsdag Morgonandakt
11.00 Söndag Direktsänd högmässa
20.30 – 21.00 Söndag Radiogudstjänst
20.30 – 21.00 Tisdag Sammandrag av söndagens Högmässa


Örgryte nya kyrka:
Livesänd reflexmässa torsdagar kl 18. Livesänd gudstjänst söndag kl 11 från någon av kyrkorna i församlingen.
Kollekt: Swish 1235786215.
www.facebook.com/orgryteforsamling


Skårs kyrka:
Livesänd gudstjänst söndag kl 11 från någon av kyrkorna i församlingen. Kollekt: Swish 1235953419
www.facebook.com/orgryteforsamling/


Björkekärrs kyrka:
Livesänd söndagsgudstjänst kl 10.30.
Kollekt: Swish 1233311149. 
Björkekärrs kyrkas youtubekanal.

Härlanda kyrka: Söndagsgudstjänst söndagar kl 11.00 
Kollekt: Swish 1233729159.
www.facebook.com/harlanda.forsamling


Örgryte pastorat på Youtube

På pastoratets youtubekanal finns gudstjänster, andakter och filmer samlade att ta del av när du vill. 


SVT
 gudstjänst söndag kl 10 och på www.svtplay.se/gudstjanst 

Bön i coronatid

Gud, vi ber till dig i en ny och ovan situation.
Hjälp oss att hitta nya sätt att ha omsorg om varandra.  
Hjälp oss att hjälpa och värna varandra,  
i en tid när vi behöver hitta nya mönster i vardagen.  
Hjälp oss värna människor långt borta och nära som är i behov av hjälp och stöd. 
Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga. 
Vi ber om din tröst när vi är ledsna och har ont. 
Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen. 
Kom med hopp och ljus till oss, och hjälp oss dela hopp och ljus med varandra.  
I Jesu namn.
Amen.  

Av Karin Öhagen, Präst och Projektledare Pastoralteologi, Verbum    

https://www.verbum.se/aktuellt/bon-i-coronatid