Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Om pastoratet

Örgryte pastorat bildades 1 januari 2018

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige Örgryte pastorat

Beskrivning av funktionen KF har

Förtroendevalda: Ska vi ha namnen på dem som sitter med här? 

Mötesdatum 2019:

4 mars, 10 juni, 9 september, 4 november 

kyrkorådet

Kyrkorådet i Örgryte pastorat

Beskrivning av KR:s funktion

Förtroendevalda:  Helene Blomqvist (ordf), Ulf Nilsson (v ordf), Meri Brandel (2 v ordf), Lena-Karin Dalenius, Camilla Kihlberg, Stina Knutsson, Britta Olinder, Jonas Olsson, Roy-Lennart Winqvist, Oskar Andersson, Per Bodemar, Nils Olof Ericsson, Berit Haller, Mart Saar, Roger Sjöblad, Anne Kristine Wilson samt kyrkoherde Martin Lindh.

Mötesdatum 2019:

21 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december