Meny

Om Örgryte församling

Församlingen ingår i det nybildade Örgryte Pastorat. Församlingen har ca 10.0000 medlemmar och bedriver med hjälp av kyrkoavgiften ett mycket omfattande arbete.

Församlingens uppgift är att:
• fira gudstjänst
• inbjuda till samtal i angelägna frågor
• att vara till tjänst för människor i olika livssituationer
• att sprida kunskap om Kristus och erbjuda ett liv i gemenskap med honom

Svenska kyrkans församling i Örgryte är en av de äldsta i Göteborg.