Meny

Nycklar till en hållbar relation

I en fulltecknad vardag ska relationen bara fungera. Men vi behöver ge tid för varandra för att relationen ska bli hållbar och få vara det trygga rum vi längtar till. Friskvårdskursen PREP kan ge viktiga nycklar på vägen.

En av vinterns sällsynta snötäckta dagar har jag stämt träff med Pehr Vitalis och Georgina Torén i Björkekärrs kyrka. I sin förra församling arbetade Pehr som ledare för PREP, friskvårdskurs för parrelationer. I vår har en kurs startat också i Björkekärr. .
– PREP står för Preparation and Relationship Education Program. Metoden bygger på forskning från USA, som är den mest välrenommerade i sammanhanget. PREP utrustar paren med verktyg för att kunna vårda sin relation, förklarar Pehr.
– Det handlar om att hitta och bevara det goda, att fördjupa relationen och att utveckla den. Även om det är första gången jag leder en PREP-kurs har jag använt mig av delar av PREP även i parterapi. Det är ett väldigt bra koncept, menar Georgina, som är legitimerad psykoterapeut.

Man behöver inte alls uppleva problem i relationen för att gå kursen. Det handlar som sagt var om friskvård. Samtidigt ska relationen inte heller vara trasig, understryker Pehr och Georgina.
– Alla par borde gå den här kursen! När jag och min fru själva gick kursen upplevde jag det som väldigt lyxigt att få den här tiden för varandra. Ofta tar vi relationen för given. Precis som att vi tankar bilen eller klipper gräset så ska relationen bara funka, men så är det inte, vi behöver ge den tid, menar Pehr.

Börjar med förälskelsen
Under en PREP-träff samtalar man med varandra i par och gör olika övningar. Ingenting behöver sägas i storgrupp. PREP ska inbjuda till en trygg miljö.
Däremot finns möjlighet att dela reflektioner eller goda erfarenheter för andra, om man vill. Under vårens kurs träffas paren vid sex tillfällen och olika teman tas upp varje gång.
– Kursen börjar med förälskelsen. Vad var det som gjorde att vi föll för varandra? Att gå tillbaka till de minnena är positivt för relationen. Det är inte alltid vi pratar om det vi uppskattar hos den andre. I kursen tar vi också upp skillnaden mellan förälskelse, kärlek och vänskap, berättar Georgina.

Att få känna förtrolighet och att den andre är med och bär - det skapar trygghet.

Georgina Torén, legitimerad psykoterapeut och ledare i PREP

Timeout i konflikten
Konflikter är ett annat tema och något som alla par går igenom. Här finns några varningssignaler att vara uppmärksam på.
– Ofta tar vi för givet att den andre vet vem man är, men så är det inte. När vi börjar nedvärdera den andre eller inte tar den på allvar är en varningssignal, säger Georgina.
När konflikterna tenderar att trappas upp mer och mer, när vi har negativa förhandstolkningar eller när någon ofta smiter undan är andra varningssignaler att ta fasta på. Att kunna bryta konflikten innan den blir destruktiv är viktigt.
– Ett bra sätt är att ta timeout. När vi är trötta och mitt i det orkar vi inte ta oss genom konflikten. Då är det bättre att säga: Vi tar det på lördag, efter frukosten, när vi är mätta och utvilade. Den metoden har jag också använt med mina barn, berättar Georgina.

Kommunicera med talpinne
Ett annan bra metod paren i PREP-kursen får ta del av är Tala-lyssna-metoden. Det är en systematisk metod att använda just när man har svårt att kommunicera med varandra. Här talar man utifrån sig själv och sina upplevda känslor istället för ett mer anklagande du-perspektiv. Pehr och Georgina demonstrerar genom att ge mig en kaffesked som en talking stick eller talpinne. Talpinnen ska vara ett föremål, men det går bra vilket som helst.
– När du har skeden är det bara du som får prata och jag, som den andre parten, ska lyssna. När du ger talpinnen till mig är det min tur att återge det du har berättat. Sen får du bekräfta att det jag uppfattat var rätt. Med den här metoden känner man sig verkligen hörd, menar Georgina.

Den dyrbara tiden
Att vi ska ta tid för varandra är något vi ofta hör, men inte alltid tar till oss av.
– Kanske handlar förklaringen ”vi växte ifrån varandra” om att vi helt enkelt inte gav oss tid för varandra, funderar Pehr. Här har jag själv hämtat en bra hållregel från pastorn Peter Halldorf som också kan fungera för relationer. Vi behöver ge varandra en halvtimme om dagen, en halv dag i veckan och en halv vecka i halvåret. Vi lyckas kanske inte alltid leva upp till det, men det kan vara en ambition.
När vardagen är fulltecknad gör just bristen på tid sig påmind. Stress har därför tillkommit i PREP-materialet som en egen del. Att våga visa sig svag för den andre och vara öppen med det man upplever som jobbigt kan motverka stressen tror Georgina.
– Här är det viktigt att komma ihåg att ”jag har lovat dig mitt hjärta och lovat att vara med dig”. Att få känna förtrolighet och att den andre är med och bär - det skapar trygghet.

Kyrkan och kärleken
PREP är religiöst obunden och har ingen koppling till kyrkan. Ändå är det ofta just kyrkor som arrangerar PREP-kursen.
– PREP liknar mycket av det som kyrkan alltid har pratat om. Den kristna tron uppmanar oss till kärlek. Att vi som kyrka får vara en positiv helande kraft i samhället är en viktig sida av tron. Förlåtelse och försoning är centrala begrepp i kristen tro, men också viktigt i parrelationen: Att kunna säga förlåt när man har gjort fel, ställa till rätta och försonas.
Georgina håller med.
– Kärlekens budskap är något vi behöver sprida mer i vår tid.
Och fler PREP-tillfällen lär det bli. Björkekärrs församling har en ambition att erbjuda en kurs per termin.

 

Georgina och Pehr vill sprida mer kärlek i vår tid. Bild: Karolina Braun

Mer om PREP

PREP-kurser i Sverige erbjuds genom studieförbundet Sensus.
Läs mer
www.prep.se 
www.sensus.se