Foto: Kelly Sikkema/unsplash

Örgryte pastorat och coronapandemin

Med anledning av restriktionerna samlar vi inte människor till gudstjänst. Våra kyrkor håller extra öppet för enskild andakt.

Med anledning av de aktuella restriktionerna gäller följande:

 • När vi samlas kan vi vara max 8 deltagare. Undantaget är begravningar där vi kan vara max 20 deltagare, utöver personal.
 • Vi välkommar alla att fira gudstjänst digitalt. Alla församlingar i pastoratet sänder gudstjänst på olika plattformar. Mindre andakter med max 8 deltagare kan i vissa fall firas på plats. Det finns också möjlighet att ta emot enskild nattvard.
 • Vår verksamhet är fortsatt i huvudsak digital. Undantag är verksamhet för barn och unga födda 2002 och senare där vi har börjat öppna upp i mindre grupper under strikta restriktioner. För mer information, kontakta respektive församling vad som gäller.
 • Vi håller våra kyrkor extra mycket öppna - välkommen in när du har möjlighet!

Läs mer om Örgryte pastorat och coronapandemin

 

fira gudstjänst digitalt

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sankt Pauli kyrka: Direktsänd högmässa söndagar kl 11. Högmässan sänds med ljud på webben och i närradion och med bild på youtube. Möjlighet till digitalt kyrkkaffe efter högmässan. 
Kollekt: Swish 1236366405
Mer information om gudstjänst i Sankt Pauli


Sankt Pauli närradio 94,9 Mhz:
8.30 - 8.45 Måndag, tisdag, torsdag Morgonandakt
11.00 Söndag Direktsänd högmässa
20.30 – 21.00 Söndag Radiogudstjänst
20.30 – 21.00 Tisdag Sammandrag av söndagens Högmässa


Örgryte gamla kyrka:
Helgmålsbön lördagar kl 18. 
www.facebook.com/orgryteforsamling


Örgryte nya kyrka:
Livesänd reflexmässa torsdagar kl 18. Livesänd gudstjänst söndag kl 11 från någon av kyrkorna i församlingen.
Kollekt: Swish 1235786215.
www.facebook.com/orgryteforsamling


Skårs kyrka:
Livesänd gudstjänst söndag kl 11 från någon av kyrkorna i församlingen. Kollekt: Swish 1235953419
www.facebook.com/orgryteforsamling/


Björkekärrs kyrka:
Livesänd söndagsgudstjänst kl 10.30.
Kollekt: Swish 1233311149. 
Björkekärrs kyrkas youtubekanal.

Härlanda kyrka: Söndagsgudstjänst söndagar kl 11.00 
Kollekt: Swish 1233729159.
www.facebook.com/harlanda.forsamling


Örgryte pastorat på Youtube

På pastoratets youtubekanal finns gudstjänster, andakter och filmer samlade att ta del av när du vill. 


SVT
 gudstjänst söndag kl 10 och på www.svtplay.se/gudstjanst 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

orolig?

 • Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.
 • Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Har du fler frågor om hur vi anpassar oss till coronapandemin i Örgryte pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Martin Lindh.

Martin Lindh

Martin Lindh

Örgryte pastorat

Kyrkoherde, Präst