200406 Social distansiering mellan grannar.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Örgryte pastorat och coronapandemin

Vi alla tillsammans får hjälpas åt att fortsätta hålla ut, att hålla avstånd och att hålla gemenskapen levande, när vi kan träffas.

Vi alla tillsammans:

 • Följer direktiven vi får från Folkhälsomyndigheten
 • Visar hänsyn och omsorg om varandra när vi möts
 • Lämnar plats för en ängel mellan oss
 • Tvättar och spritar händerna
 • Stannar hemma när vi har förkylningssymptom.

 

Gudstjänst med omsorg!

Våra gudstjänster är öppna för besökare i kyrkan. Maxantalet är 50 personer, inklusive medverkande. Det gäller också begravningar, vigslar och dop som räknas som offentliga gudstjänster. För att undvika trängsel är maxantalet dock lägre satt i några av våra mindre kyrkor och samlingslokaler: 

Björkekärrs kyrka: Max 30 personer
Skårs kyrka: Max 40 personer
Sankt Pauligården: Max 40 personer
Örgryte gamla kyrka: Tillsvidare stängd för gudstjänst och förrättningar. 

Sittplatserna är markerade i rummet för att säkerställa att vi kan hålla fysisk distans. Vi uppmanar alla att visa hänsyn och hålla avstånd, särskilt i entréer och kapprum.

För att så många som möjligt ska kunna ta del av en gudstjänst är gudstjänsttiderna i vissa kyrkor dubblerade. Aktuella tider kan du se i kalendern eller i appen Kyrkguiden. Det finns också fortsatt möjlighet att följa med i gudstjänsten digitalt. Se tips nedan. 

Nattvard

För dig som inte kan komma till gudstjänsten och nattvarden på grund av ohälsa eller de begränsningar som finns, finns möjlighet till sjukkommunion. Hör av dig till någon av prästerna så finner vi en lösning som fungerar, där nattvarden kan ske på lämplig plats utomhus eller i kyrkorummet.

Fira gudstjänst hemma - med tusentals andra!

Foto: Magnus Aronson/Ikon

För dig som inte kan komma till gudstjänsten finns andra möjligheter att  fira gudstjänst, fast hemma. Här är några tips:

Sankt Pauli kyrka: Gudstjänst direktsänds söndagar kl 10, 12 och 18 på www.sanktpauli.se/media/direktsandning/

Örgryte församling: Reflexmässa livesänds torsdag kl 18 på www.facebook.com/orgryteforsamling/

Örgryte pastorat på Youtube
På pastoratets youtubekanal finns gudstjänster, andakter och filmer samlade att ta del av när du vill. 

SVT gudstjänst söndag kl 10 och på www.svtplay.se/gudstjanst 

Kyrkan ställer om!

Kyrkans verksamhet anpassas löpande till det rådande läget. Denna höst har många grupper kunnat starta, men med anpassningar. Kontakta din församling för mer information vad som gäller just i din kyrka. Vi uppdaterar också på webben. Du kan också följa varje församling och Örgryte pastorat på Facebook för att ta del av vad som händer. 

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

orolig?

 • Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.
 • Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Har du fler frågor om hur vi anpassar oss till coronapandemin i Örgryte pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Martin Lindh.

Martin Lindh

Martin Lindh

Örgryte pastorat

Kyrkoherde, Präst