Meny

Örgryte pastorat om coronaviruset

Örgryte pastorat har den 17 mars beslutat att vi fortsätter att fira gudstjänst och erbjuda möjlighet till dop, vigsel och begravning. Kyrkans förskola och fritids håller öppet. All övrig verksamhet ställs tills vidare in. Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Gudstjänst och mässa

Vi fortsätter att fira gudstjänst i våra kyrkor på söndagen och veckomässa under veckan - men ställer in alla kyrkkaffen efteråt. I enlighet med Folkhälsomyndighetens anvisningar vill vi att du som är förkyld, tillhör en riskgrupp eller är över 70 år stannar hemma. På webben finns möjlighet att lyssna på gudstjänsten från Sankt Pauli kyrka varje söndag kl 11. Via denna länk sänder vi också morgonböner tisdag-fredag kl 9. 

Rutiner vid gudstjänst och nattvard

  • Utdelande av bröd och vin. I nattvarden tillämpar vi intinktion. Det innebär att prästen doppar en liten del av brödet i vinet och lämnar det i handen till dig som tar emot nattvarden. Prästen ansvarar för att hålla en god handhygien. Vill du inte ta emot bröd och vin går det bra att ta emot välsignelsen. I så fall lägger du din högra hand på din vänstra axel. Det är en signal som prästen förstår.
  • Fridshälsning. Istället för att ta varandra i hand när vi önskar varandra Herrens frid, hälsar vi ”på avstånd” och respekterar skyddsavståndet.

Dop, vigsel och begravning

Du är fortsatt välkommen att boka en tid, men tillsvidare kan du inte boka lokal för samling efteråt. Vi bokar nu också bara ett barn per dopgudstjänst. Örgryte gamla kyrka är nu stängd för gudstjänster och förrättningar och vi hänvisar till övriga kyrkor med större utrymme.

Verksamhet ställs in

Tillsvidare ställer vi nu in musikgudstjänster, verksamheter och grupper. Vissa grupper kan ev. fortsätta digitalt - information skickas då ut av verksamhetsledaren. 

Kyrkans förskola och fritids håller fortsatt öppet.

Att hjälpas åt i en orolig tid

Örgryte pastorat vill verka för att stötta människor i oro och isolering och hitta sätt där vi kan hjälpa varandra i en orolig tid. Har du egna idéer om hur du vill hjälpa till - vänd dig gärna till din församling. Vi uppdaterar denna sida löpande.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

orolig?

  • Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.
  • Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Örgryte pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Martin Lindh.

Martin  Lindh

Martin Lindh

Örgryte pastorat

Kyrkoherde, Präst