Foto: Kelly Sikkema/unsplash

Örgryte pastorat och coronapandemin

Med anledning av restriktionerna samlar vi inte längre människor till gudstjänst eller andra grupper. Våra kyrkor håller extra öppet för enskild andakt. Här finns hälsning från kyrkoherde Martin Lindh, uppdaterad information om nattvardsfirande och tips på digitala verksamheter.

Hälsning från kyrkoherde Martin Lindh 

Under Advent och Jul brukar många människor samlas i våra kyrkor. Samtidigt ökar smittspridningen i vårt land på ett oroande sätt. Regeringen och våra myndigheter är mycket tydliga med att vi alla måste förstå allvaret i det som händer och göra vårt yttersta för att minska våra kontakter och därmed smittspridningen.

De lagar och restriktioner som nu gäller gör att det inte längre är möjligt att samla människor till gudstjänst. Vi gör vårt yttersta för att det ska vara möjligt att följa några av våra gudstjänster digitalt, med ljud eller med både ljud och bild.

Men klockringningen, bönen, läsandet av Guds ord och lovsången upphör inte! Vid de tider som församlingen normalt skulle firat gudstjänst och den inte sänds digitalt, kommer några få personer att samlas till en enkel andakt. Detta blir som ett tecken på att gudstjänstlivet fortgår, om än på helt annat sätt. Se det gärna som en inbjudan att själv delta från ditt hem – läsa någon av söndagens texter, samtala med någon om du inte är ensam, sjunga en advents- eller julpsalm och be till Gud. Så får vi dela trons gemenskap med varandra, även om vi inte kan vara samlade på samma ställe. För dig som önskar fira nattvard hänvisar jag till det som står skrivet under Nattvardsfirande under pandemin.

Våra kyrkor kommer att vara öppna för enskild andakt och bön under denna tid med någon ansvarig person på plats. På så sätt har du möjlighet att själv söka stillheten och andakten i någon av våra kyrkor. Öppettider i respektive kyrka framgår på annan plats på vår hemsida.

Det kan finnas skäl för människor att inte vilja skjuta på dop och vigsel. Då är det möjligt att samlas till gudstjänst, men totalt bara åtta deltagare. När det gäller begravningar är det klokt att inte skjuta det på en osäker framtid. Särskilt för begravningar har regeringen gjort ett undantag så att totalt tjugo personer kan delta. Tveka inte att tala med oss om vilka förutsättningar som råder.

Min bön och önskan är att profetorden som är en huvudtext för jultiden, ska få bli extra viktigt för oss: Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Jesaja 9:2

Martin Lindh

I korthet

 • Vi bjuder inte in till gudstjänst, men arbetar för fler digitala alternativ i våra kanaler. Se tips nedan, vi uppdaterar på webben allt eftersom!
 • Vi bjuder inte in till fysiska träffar i våra grupper, men det finns flera digitala möjligheter. Kontakta gärna ansvarig ledare för mer information och håll utkik på webben.
 • Våra kyrkor är öppna för enskild bön och andakt. Personal finns tillgänglig för den som önskar samtal. Läs mer om öppna kyrkor i advent och jul
 • Max 8 deltagare kan samtidigt närvara i kyrkan. För dop och vigslar gäller max 8 deltagare och för begravningar gäller max 20 deltagare utöver personal. 

fira gudstjänst digitalt

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sankt Pauli kyrka: Direktsänd högmässa söndagar kl 11. Högmässan sänds med ljud på webben och i närradion och med bild på youtube.
Kollekt: Swish 1236366405
Mer info: www.sanktpauli.se


Sankt Pauli närradio 94,9 Mhz:
8.30 - 8.45 Måndag, tisdag, torsdag Morgonandakt
11.00 Söndag Direktsänd högmässa
20.30 – 21.00 Söndag Radiogudstjänst
20.30 – 21.00 Tisdag Sammandrag av söndagens Högmässa


Örgryte nya kyrka:
Livesänd reflexmässa torsdagar kl 18. Livesänd gudstjänst söndag kl 11 från någon av kyrkorna i församlingen.
Kollekt: Swish 1235786215.
www.facebook.com/orgryteforsamling


Skårs kyrka:
Livesänd gudstjänst söndag kl 11 från någon av kyrkorna i församlingen. Kollekt: Swish 1235953419
www.facebook.com/orgryteforsamling/


Björkekärrs kyrka:
Livesänd söndagsgudstjänst kl 10.30.
Kollekt: Swish 1233311149. 
Björkekärrs kyrkas youtubekanal.

Härlanda kyrka: Söndagsgudstjänst söndagar kl 11.00 
Kollekt: Swish 1233729159.
www.facebook.com/harlanda.forsamling


Örgryte pastorat på Youtube

På pastoratets youtubekanal finns gudstjänster, andakter och filmer samlade att ta del av när du vill. 


SVT
 gudstjänst söndag kl 10 och på www.svtplay.se/gudstjanst 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

orolig?

 • Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.
 • Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Har du fler frågor om hur vi anpassar oss till coronapandemin i Örgryte pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Martin Lindh.

Martin Lindh

Martin Lindh

Örgryte pastorat

Kyrkoherde, Präst