Meny

Örgryte pastorat om coronaviruset

Församlingarna i Örgryte pastorat har öppnat gudstjänsterna för deltagare igen. Fortfarande gäller rådande restriktioner - och för dig som inte kan komma till kyrkan finns fortsatt möjlighet att följa med digitalt.

Gudstjänst 

Församlingarna i Örgryte pastorat har nu öppna gudstjänster för deltagare igen. För varje gudstjänst gäller Folkhälsomyndighetens anvisningar fullt ut, vilket innebär: social distansering, lämpliga sittplatser märks ut och personer med symtom, i riskgrupp eller som är över 70 år ombeds att inte närvara. 

Maxantalet är 50 personer - men i våra mindre kyrkor måste det sättas lägre för att undvika trängsel, så maxantalet är 40 personer i Skårs kyrka och 30 personer i Björkekärrs kyrka. Örgryte gamla kyrka är fortsatt stängd för gudstjänster och förrättningar. I Sankt Pauligården bör inte mer än 30 personer vistas samtidigt.

Vi fortsätter att sända vissa gudstjänster digitalt, för dig som inte kan eller vill komma till kyrkan. Ta en titt i listan nedan där det finns en översikt. 

För att se vilka tider som gäller i kyrkorna - ladda ner appen Kyrkguiden eller ta en titt i kalendern

Nattvard

För dig som inte kan komma till gudstjänsten och nattvarden på grund av ohälsa eller de begränsningar som finns, finns möjligheten till sjukkommunion. Hör av dig till någon av prästerna så finner vi en lösning som fungerar, där nattvarden kan ske på lämplig plats utomhus eller i kyrkorummet.

öppna kyrkor

Kyrkorna håller fortfarande öppet i vardagen för dig som söker en stunds stillhet, vill tända ljus eller be en bön. Här finns också personal om du vill ha någon att prata med. Läs mer här

Fira gudstjänst hemma - med tusentals andra!

Bild: Magnus Aronson/Ikon

För dig som inte kan komma till gudstjänsten finns andra möjligheter att  fira gudstjänst, fast hemma. Här är några tips:

Sankt Pauli kyrka: Gudstjänst direktsänds söndagar kl 11 på www.sanktpauli.se/media/direktsandning/

Björkekärrs kyrka: Sommarandakter söndagarna 28/6, 12/7, 19/7, 26/7 och 2/8 på www.youtube.com/bjorkekarrskyrka 

Härlanda kyrka: Digitalt sommaruppehåll - v. 33 sänds åter gudstjänst på www.facebook.com/harlanda.forsamling 

Örgryte församling: Reflexmässa livesänds torsdag kl 18 på www.facebook.com/orgryteforsamling/

Örgryte pastorat på Youtube
På pastoratets youtubekanal finns gudstjänster, andakter och filmer samlade att ta del av när du vill!

Göteborgs domkyrka: Gudstjänst direktsänds sön- och helgdag kl 11: www.facebook.com/goteborgs.domkyrkoforsamling 

SVT gudstjänst söndag kl 10 och på www.svtplay.se/gudstjanst 

Dop, vigsel och begravning

Du är fortsatt välkommen att boka en tid, men det finns inte möjlighet att boka lokal för samling efteråt. Max 50 personer får vistas samtidigt i våra större kyrkor, men i våra mindre kyrkor måste det sättas lägre för att undvika trängsel, så maxantalet är 40 personer i Skårs kyrka och 30 personer i Björkekärrs kyrka. Örgryte gamla kyrka är just nu stängd för gudstjänster och förrättningar. Vi ber er i övrigt att hålla social distansering och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger.

Läs mer om råd vid begravning i dessa tider

Kyrkan ställer om!

Nu under sommaren har de flesta verksamheter sommaruppehåll, men vi har några aktiviteter i sommar där vi företrädesvis träffas utomhus. Hör av dig till din församling, titta runt på webben, ladda ner appen Kyrkguiden eller följ Örgryte pastorat på Facebook för att ta del av vad som händer. 

Att hjälpas åt i en orolig tid

Örgryte pastorat vill verka för att stötta människor i oro och isolering och hitta sätt där vi kan hjälpa varandra i en orolig tid. Har du egna idéer om hur du vill hjälpa till - vänd dig gärna till din församling. Vi uppdaterar denna sida löpande.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

orolig?

  • Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.
  • Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Örgryte pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Martin Lindh.

Martin  Lindh

Martin Lindh

Örgryte pastorat

Kyrkoherde, Präst