En kantig byggnad i centrum omgiven av regnbåge, påskägg och harar samt andra byggnader i Minecraft.
Foto: Sofia Stensby

Bygger vänskap i Minecraft

Nyhet Publicerad

I Härlanda församlings egen minecraftvärld bygger barnen tillsammans. Här läggs också grunden för vänskap – inte minst viktigt för barn som saknar andra vänner. – Jag blir rörd varje gång en förälder uttrycker “Tack för den här världen: nu har jag fått höra mitt barn skratta”, berättar församlingspedagog Sofia Stensby.

Att våra kontakter begränsats under pandemin har vi alla upplevt. Det gäller också för många barn vars aktiviteter tvingats pausa i perioder. Samtidigt upplever vissa barn ett ständigt utanförskap – med problem i skolan eller svårigheter att hitta vänner. Här har Härlanda församlings minecraftvärld blivit en räddning för några av dem, vittnar församlingspedagog Sofia Stensby om. Efter att servern varit igång några månader kom de första tackmejlen från föräldrar. 

– Föräldrarna berättade om de utmaningar som deras barn stöter på i livet. För någon var vännerna på servern barnets enda vänner. För en annan har livet kantats av utredningar på BUP och ett ständigt utanförskap i skolan. Här var en helt ny plats och ett socialt sammanhang där barnet kunde få börja om. Jag blir rörd varje gång en förälder uttrycker “Tack för den här världen: nu har jag fått höra mitt barn skratta”, säger Sofia.


En skalenlig kyrka i Minecraft

Den första byggstenen till Härlanda kyrka i spelet Minecraft lades för drygt ett år sedan. Block för block byggdes kyrkan upp skalenligt till minsta detalj, från golv till tak, från predikstol till orgel. Det skulle bli en fredad plats för barn att vara på – att utforska, bygga i och utveckla tillsammans. Idén föddes ur behovet av att hitta alternativa gruppgemenskaper under pandemin – men Härlandas minecraftvärld fortsätter att leva även framöver.

– Nu är världen befolkad, inte tom längre. Kyrkan står kvar i centrum och runt omkring den finns det nu hus och bostäder. Det byggs och förändras ständigt. Det är sammanlagt ca 50 barn som varit inne i världen och just nu är det ca 30 barn som kontinuerligt besöker minecraftvärlden, säger Sofia.

Barnen är i åldern 7 till 13 år. De kommer från Trollhättan i norr till Halmstad i söder – men har hittat sin kyrka just i Härlanda kyrka genom spelet Minecraft. Världen är öppen att spela i hela tiden – men det finns också tider där man kan spela tillsammans. 

Här var en helt ny plats där barnet kunde få börja om.

Sofia Stensby

En värld av vänner

– Många har varit med sedan förra påsklovet. Då körde vi något vi kallade för Påsklovscrafters – ett digitalt läger där vi spelade och pysslade tillsammans via zoom. Barnen har nu hittat varandra och spelar tillsammans också utanför vår server.

Och det är just detta som Sofia själv tycker är det bästa med Härlandas minecraftvärld. Barnen har blivit vänner och känner omsorg om varandra. När ett nytt barn kommer in i minecraftvärlden är de andra snabba med att välkomna det, till exempel genom en guidad visning eller genom att göra en välkomstkista med material som kan användas i spelet. 

– Vår server har faciliterat deras vänskap och är också en plats att faktiskt kunna träna sin sociala förmåga. För barn som inte har ett sammanhang för det i sin vardag är det väldigt betydelsefullt, menar Sofia.

Skärmtid och kompistid

Skärmtid är en aktuell fråga för många familjer idag. Att ta pauser och också ha tid för fysisk aktivitet är viktigt. Och ansvaret är föräldrarnas, menar Sofia. Kyrkan kan möjliggöra spelplatsen – men är inte på plats i hemmet och kan styra där. Samtidigt har vissa föräldrar i och med minecraftvärlden fått ändra sin syn på skärmtid.

– De har gått från att tänka skärmtid till att tänka kompistid. Medan ett annat syskon har kompisar hemma, är de här barnens kompistid just framför skärmen. Och eftersom hembjudna kompisar ofta äter ihop har de här barnen också börjat äta ihop i spelet.
De stora avstånden samt restriktionerna har gjort det svårt att träffas fysiskt, men ett par träffar i kyrkan på lov har det ändå kunnat bli. 

– Det har slagit mig då hur hemma de är i Härlanda kyrka – den är redan deras eftersom de besökt den så ofta i den digitala versionen, menar Sofia.

Kyrka på nytt sätt

Jag frågar Sofia hur hon ser kyrkans uppdrag i det här. 
– I själva spelet finns inslag av förvaltarskap av vår värld – och av medmänskliga relationer. Barnen och föräldrarna får också skriva under regler innan barnen börjar spela, som i stort handlar om att vi ska vara schyssta mot varandra i världen. Vi pratar inte om Bibeln i världen – men jag kan prata om tro när det dyker upp. På så sätt blir det undervisande, men på barnens villkor.

Under advent byggde barnen en egen adventsljusstake i världen, som de tände varje söndag, filmade och lade ut på församlingens facebooksida. Då blev det ett samtal kring vad advent betyder. Och till framsidan av årets första nummer av tidningen Händer har barnen fått i uppdrag att bygga på temat påsk.

Tre personer framför skärmar i ett dunkelt, grönaktigt ljus.
Gemenskap framför skärmen. På distans - eller som här på plats i kyrkan på lovet. Foto: Sofia Stensby

Utgå från barnen

Att kyrkan sätter ramarna och att det finns en vuxen som leder gruppen är viktigt. Sofia kollar igenom spelets logg varje dag och är också regelbundet inne och spelar med barnen. Minecraft och den digitala gemenskapen innebär ett nytt sätt att vara kyrka, som fortfarande är ganska nytt. Och Sofia har många planer på utveckling. Fler sätt att spela tillsammans, kanske en digital fritidsgård... Snart är de äldsta barnen i konfirmationsåldern: då vill församlingen självklart erbjuda möjlighet till Minecraftkonfirmation.

– Min tanke är att utgå från vad barn och unga själva vill. Finns inte intresset hos dem så kommer de inte. Här behöver vi vara lyhörda och vara snabba att anpassa oss. Och skulle vi som församling fastna i ett dike får vi vara på tårna och byta dike i så fall!

 

Om Minecraftvärlden

Minecraft är ett spel som finns för många olika plattformar och spelkonsoller. I Härlanda spelar deltagarna i JAVA via PC i överlevnadsläge. Det finns möjlighet att prata med varandra via discord när flera spelar tillsammans. 

För att få tillgång till Härlandas minecraftvärld krävs att barnet är 7-13 år och känt av någon anställd i Örgryte pastorat. Detta behövs för att säkerställa barnens identitet och att det är just ett barn som vill spela. Det finns dock inget krav på att barnet just måste bo inom pastoratets gränser. Förälder och barn godkänner också särskilda regler innan barnet får börja spela. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/orgryte/minecraft 

En kyrkbyggnad i spelet Minecraft omgiven av en regnbåge och byggnationer på fälten.

Härlanda Crafters

Vill du spela Minecraft JAVA tillsammans med andra barn? Härlanda har en egen spelserver där du tillsammans med många andra barn kan spela och ha roligt.