Foto: Stefany Andrade/unsplash.com

Musiken i Örgryte

Församlingen har ett rikt musikliv, med bl.a. sex körer och flera kända orglar. Aktuellt musikprogram för hösten 2021 hittar du i kalendern nedan.

Musiken har en central plats i kyrkans verksamhet, som bön och tillbedjan vid gudstjänster, i den gemensamma sångens gemenskap, och i mer konsertanta sammanhang. I Örgryte församling är vi angelägna att förvalta - och förnya - en lång tradition av levande kyrkomusik. Musiken är ett uttryck för bön och tillbedjan och ger alla möjlighet att delta i sånglig gemenskap. Men kyrkan har också användning för mer konsertant musik; kantater, instrumentalmusik och orgelmusik. Församlingens egna musiker, liksom ofta körer, deltar i alla dessa olika typer av musikalisk verksamhet.