Meny

Sjukhuskyrkan och Covid-19

I orostider, nu som alltid, finns Sjukhuskyrkan för samtal. Vi följer de riktlinjer som sjukhusets ledning gett vad gäller coronaviruset.

För att inte samla människor i grupp på sjukhuset, har vi fattat ett beslut om att under en period inte fira nattvard eller andakt  i våra andaktsrum på centralkliniken eller psykiatriska kliniken.

De böner som skrivs i förbönsboken eller  och läggs i  bönekorgen tar vi med i bön varje vecka, då vi också ber för alla sjuka, närstående och all personal som är knutna till vårt stora sjukhus.

För dig som vill prata med någon av oss i Sjukhuskyrkan på Östra, ring 031-343 4460 (expeditionen).  

Tveka inte att höra av dig! Vi arbetar nästan som vanligt, men under lite andra förutsättningar.