Meny

Kyrkoherden har ordet

Kyrkoherde Martin Lindh berättar om hur vi nu firar gudstjänst i Örgryte pastorat och vad som är viktigt att tänka på i en annorlunda tid.

Gudstjänst med omsorg!

Varje vecka firar vi gudstjänst i församlingarna i Örgryte pastorat. Men vi är angelägna att göra det med stor omsorg eftersom vi befinner oss i en pandemi. Där så är möjligt kommer gudstjänsten att firas utomhus.
Tiderna för när gudstjänst firas framgår på annan plats på hemsidan. För den som inte bör eller har möjlighet att delta i gudstjänsten erbjuder vi olika digitala lösningar – dessa kan dock behöva ändras om resurser inte räcker för att hantera inspelningar.

Följande punkter är viktiga att hålla i minnet:

* Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

* Det betyder att vi avråder personer ur riskgrupperna från att komma.

* Är du det minsta sjuk ber vi dig stanna hemma och följa gudstjänsten på nätet.

Martin Lindh, kyrkoherde och kontraktsprost Bild: Karolina Braun

* Vi tillämpar också 50-personersgränsen noga. Om vi närmar oss 50 personer i de tre stora kyrkorna (Örgryte nya, Härlanda och Sankt Pauli) stängs dörrarna. I Skårs kyrka gäller en maxgräns på 40 personer och i Björkekärrs kyrka maximalt 30 personer. Örgryte gamla kyrka är tills vidare helt stängd.

* Vid behov firas flera gudstjänster för att fler ska ha möjlighet att delta.

* Vi ser gärna att du som kommer till kyrkan tvättar händerna där så är möjligt. Handsprit finns tillgängligt på många ställen i kyrkorna.

* I kyrkorummen är det anvisat hur var och en bör sitta så att alla kan hålla avstånd. I varje bänk/stol är det viktigt att vi respekterar varandra med två meters avstånd till närmaste bänkgranne. De som delar hushåll kan självklart sitta närmre varandra.

* Innan prästen dukar fram nattvardens gåvor tvättas händerna. Vid kommunionen går vi fram till koret med bra avstånd till varandra, spritar händerna och tar en annan väg tillbaka, t ex genom sidogångarna, till vår plats.

* Vi avstår således från all fysisk kontakt och håller avstånd. Älska din nästa, men på lite håll!

 

Martin Lindh
Kyrkoherde, Örgryte pastorat