En flicka står med en säck bland sopor.
Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Internationellt engagemang

Mänskligheten lever under samma himmel. Alla har rätt till ett värdigt liv. I Härlanda församling finns den internationella gruppen som vill bidra till ett bredare perspektiv.

Internationella gruppen

Det här gör vi:

  • Vi arbetar med insamlingskampanjer till ACT Svenska kyrkan under advent/jul respektive fastetiden.
  • Vi stöder ett barnhem, Bulongwa Childrens home, med kollekter och insamlingar. 
  • Vi anordnar temakvällar där angelägna frågor med global prägel lyfts.

Välkommen att engagera dig i internationella gruppen! Kontakta vid intresse VT Carlheim.

 

VT Carlheim

VT Carlheim

härlanda församling

Präst