Meny

Infektionskliniken

För en patient på Infektionskliniken kan den påtvingade isoleringen kännas svår.

Utan tillgång till dagrum blir dagarna långa. All vårdpersonal måste passera genom en “sluss” för att  komma in i rummet. I slussen tvättar man sig med vatten och med sprit före och efter varje besök, för att hindra smittspridning. Rummen har också en dörr direkt ut, så att besökande anhöriga inte använder korridoren. Även om allt detta har en praktisk förklaring kan det få den sjuke att känna sig förkastad och värdelös. Om man dessutom är ensam och inte får besök kan ångesten bli stor. Då kan någon från sjukhuskyrkan lyssna, ta emot och bekräfta de svåra tankarna och med sin närvaro förmedla övertygelsen om varje människas oändliga värde.

På Infektionskliniken vårdas patienter som smittats av multiresistenta bakterier (MRSA). De får ofta en mycket lång vårdtid och kan känna stor bitterhet eftersom de oftast fått sin smitta under sjukhusvård, utomlands eller i Sverige. Det kan vara personer med svåra skador efter en trafikolycka under semestern eller nyopererade patienter, som fått in dessa bakterier i operationssåret. En sådan patient kan ha stort behov av en trofast samtalspartner för att inte fastna i missmod och uppgivenhet.

För patienter med hiv/aids har situationen förändrats under det senaste decenniet. I stället för att vårdas under lång tid på Infektionskliniken kan de flesta nu leva sina liv utanför sjukhuset, i familj och på arbetsplats. De är då beroende av sina bromsmediciner, som inte sällan har svåra biverkningar eller efter en tid måste bytas ut eftersom patienten utvecklat resistens.

Dessa patienter gör regelbundna besök på infektionsmottagningen för att träffa sin läkare,  sjuksköterska eller kurator. Till mottagningen kallas sjukhuskyrkan ibland, när någon ångestfyllt väntar på resultatet av en provtagning eller fått det tunga beskedet att de bär på smittan.

Trots att samhället idag talar på ett öppnare sätt om frågor som har med sexualitet att göra och trots att oron för smitta minskat, så är sjukdomen fortfarande förknippad med skam och rädsla. Många av  patienterna bär sjukdomen som en tung hemlighet, ofta också bland sina närmaste. Det är en del av kyrkans ansvar att ta avstånd från fördomar och utstötning och att ta tydlig ställning för den som är drabbad. 

Sjukhuskyrkan ingår i Infektionsklinikens HIV-team  samt i stiftets hiv/aidsgrupp.