Meny

Hospice

Sjukhuskyrkan finns på Kålltorps Hospice

Samtal och andakter är viktiga i sjukhuskyrkans möte med patienterna. Tanken på den egna döden är varje människas existentiella fråga. Det handlar om det egna livet i för­hållande till tid, innehåll, mål, mening, ensamhet, ansvar, kärlek och död. Oftast ligger  frågorna på en djup och delvis omedveten nivå, men de kommer till ytan i en kritisk situation. Ibland uttrycks de indirekt som en förstärkning av kroppsliga symtom.

Stöd och förståelse för de existentiella frågorna kan var och en ge utifrån personlig er­far­enhet så långt yrkeserfarenhet och tidsramar medger.

Ibland har människor behov av att samtala om livsfrågorna utifrån ett andligt perspektiv. Det kan röra tro och tanke om en högre makt, skuld, försoning, en tillvaro bortom tid och rum, reinkarnation etc. Det är i regel inte den ideologiska innebörden i samtalet utan den personliga tillämpningen som dominerar. Livsfrågorna kan under livets slutfas utlösa en djup andlig ångest som kan få samma intensitet som panikångest. God själavård som ges av en person som hör hemma i patientens religiösa referensram kan var till stor hjälp.

Sjukhuskyrkan kan erbjuda samtalskontakt och själavård, andakt, nattvard och bikt.
Sjukhuskyrkan kan också förmedla kontakt med representanter från andra kyrkor, samfund och religioner.

 

  

Hospice hemsida