Kör för dig 5-12 år

Härlanda församling har många körer för barn som vill upptäcka musikens glädje. Välkommen med!

I Härlanda församling finns barnkörer för alla åldrar. Här nedan finns en översikt över körer som vänder sig till barn ca 5-12 år. 

Körkul, 5 år

Sång, rytmik och rörelse tillsammans på ett lekfullt sätt. Vi sjunger och dansar i sånger om livet, Gud, jorden, kärlek, vänskap – ja allt som livet handlar om. Vi är med i familjegudstjänsterna i Härlanda kyrka ett par gånger per läsår. Kostnad: 200 kr per läsår. 
Onsdagar 15.30-16.10
Platserna till Körkul hösten 2022 är nu fyllda. 

Barnkör I, 6-7 år (ÅK F-1)

Men fantasi, rörelse och dans lär vi oss på ett lekfullt sätt hur vi sitter och står när vi sjunger, hur man följer dirigenten m.m. Kostnad 200 kr per läsår.
Torsdagar 17.00-17.45. 

Barnkör II, 8-9 år (ÅK 2-3)

Vi lär oss körsång från grunden och jobbar med sångträning, gehör och börjar introducera flerstämmighet. Kostnad 200 kr per läsår.
Torsdagar 17.45-18.30. 

Härlanda Diskantkör, från 10 år (ÅK 4-5) 

Vi utvecklar sång och musikalitet med en bred repertoar, sjunger i stämmor och använder pärmar och noter. Vi njuter av ren och vacker körklang. Kostnad 200 kr per läsår. Före kören finns möjlighet att komma på körfritids med drop-in från 13.30. 
Torsdagar 16.00-17.00

Härlanda Gosskör, från 10 år (ÅK 4 och uppåt)

Vi lär oss grundläggande röst och gehörsträning som ger en god körerfarenhet. Gosskören ingår i Härlanda Diskantkör. Före kören finns möjlighet att komma på körfritids med drop-in från 13.30. Kostnad: 200 kr per läsår.
Torsdagar 15.40-17.00. 

Härlanda Discantus (ÅK 6 och uppåt) 

Vi utvecklar sång och musikalitet med en bred repertoar, sjunger i stämmor och använder pärmar och noter. Vi njuter av ren och vacker körklang. Kostnad: 200 kr per läsår.
Onsdagar 16.00-17.15.