Foto: Karolina Braun

Kyrkans fritids i Björkekärr

Ett mindre fritids med kärleksfull omsorg om barnen. Är du intresserad? Kontakta gärna oss!

Kyrkans fritids ligger i bottenvåningen på Björkekärrs kyrka, alldeles intill Rosendalsskolan. Vi är ett mindre fritidshem med plats för 25 barn. Vi har tre anställda i verksamheten, samt ibland extra vuxenresurser, till exempel volontärer och praktikanter.

Kyrkans fritids är en del av Björkekärrs församling. Fritidshemmet har en kristen profil, vilket vi vill betona genom vår människosyn och kärleksfulla omsorg om barnen. Vi erbjuder medverkan i familjegudstjänster m.m.

Kyrkans fritids drivs med kommunala medel. Vi har samma barnomsorgstaxa som kommunala fritidshem.

Härlig natur att upptäcka intill Kyrkans fritids i Björkekärr. Foto: Helena Sandström

Kyrkans fritids har öppet:
Vardagar kl. 13.15-17.30.
Lovdagar: 8.00-17.00.

Under en vanlig vecka erbjuder vi fri lek, skapande gruppaktiviteter, mellanmål och mycket annat kul. Är du intresserad av plats? Kontakta gärna oss, så berättar vi mer och kan boka tid för besök. 

 

Vi vill 
  • arbeta för en god sammanhållning i barngruppen och se varje individ
  • dela med oss av vår tro i ord men framför allt i handling
  • finnas till för hela familjen
  • vara en länk till den övriga verksamheten i kyrkan
  • arbeta med att stärka barnens självförtroende och samhörighet i gruppen
  • medverka till att barnen utvecklar en positiv livssyn och respekt för sina medmänniskor
”Fritidshemmet kompletterar utbildningen i grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”
(Skollagen kap 14 § 2)

Vad tycker...

Barnen
”Man kan göra det mesta - typ allt!”
”Det är snälla fröknar”
”Man kan leka med kuddarna”
”Det är skönt att byta lokaler efter skolan.”
”Man kan skaffa nya kompisar!”
”Det är roligt att leka och pyssla.”

Föräldrarna
”Varm och trygg fritidsverksamhet som barnen längtar till.”
 ”Det är en fantastisk verksamhet som har berikat våra döttrar såväl i den pedagogiska som sociala utvecklingen.”
”Jättefin personal som längtar efter att ta emot barnen.”
”När tillfälle ges finns det resurser till roliga och spontana överraskningar.”
”Verksamheten genomsyras av värme och trygghet.”